• Erasmus+

     • EFEKTY PROJEKTU

     • 16.02.2022 09:55
     • W latach 2016-2018 w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Narcyzy Żmichowskiej w ramach programu Erasmus+ realizowany był projekt „Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości”. Powstał on z potrzeby doskonalenia zawodowego naszych pracowników oraz chęci zmiany i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej placówki.
     • Celami projektu były:

      - utrzymanie wysokiego poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych i języków obcych;

      - doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dwujęzycznych;

      - rozwijanie współpracy z zagranicą;

      - doskonalenie i unowocześnienie metod nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych;

      - podniesienie skuteczności nauczania matematyki poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania;

      - poszerzenie zastosowania technologii informacyjnych w każdej dziedzinie funkcjonowania szkoły;

      - kształtowanie umiejętności pracy w zespole;

      - kształtowanie umiejętności adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wdrożenie postawy uczenia się przez całe życie;

      - rozwój kreatywności i innowacyjności;

      - kształtowanie postaw tolerancji, otwartości wobec innych kultur;

      - pogłębianie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie.

      Zrealizowaliśmy 27 mobilności (10 kursów metodycznych i 17 kursów języków obcych), podczas których uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. W mobilnościach metodycznych wzięli udział nauczyciele chemii, biologii, matematyki, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Swoje kompetencje językowe podnosili nauczyciele w/w przedmiotów, w tym wychowawcy oraz kadra kierownicza.

      Naszymi partnerami zagranicznymi były ośrodki edukacyjne w Wielkiej Brytanii (Londyn, Derry, Oxford, Cambridge, Brighton) oraz we Francji (Paryż, Vichy, Nicea).

      Efekty powyższych mobilności to:

      - zorganizowanie cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji językowo-metodycznej „Kreatywny uczeń - kreatywny nauczyciel” dla nauczycieli szkół dwujęzycznych; w ramach konferencji odbyły się wykłady oraz pokazowe lekcje dwujęzyczne przeprowadzone przez nauczycieli matematyki, WOS-u, biologii, chemii;

      - udział uczestniczki mobilności w międzynarodowym seminarium „The future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Mamorial Sites”, na którym dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie innowacyjnego nauczania historii;

      - udział nauczycielek matematyki w międzynarodowym spotkaniu nauczycieli w Bordeaux inicjującym rozpoczęcie nowego projektu „Math and Languages” realizowanym w ramach projektów Erasmus+; w projekcie bierze udział 10 szkół z różnych krajów UE; od września 2017r. do sierpnia 2020r. uczniowie – w ramach zajęć dodatkowych - będą pracować pod kierunkiem nauczycieli i przy wsparciu pracowników szkół wyższych nad rozwiązaniem problemów matematycznych wraz ze swoimi rówieśnikami z „bliźniaczej szkoły” - Lycée Louis Vicat z Souillac; podsumowaniem corocznej pracy i kontaktów internetowych będą spotkania młodzieży oraz międzynarodowy kongres, a uczniowie – pod kierunkiem nauczycieli matematyki i angielskiego – przygotują do publikacji artykuły naukowe; koordynatorem projektu jest francuska fundacja „Maths.en.Jeans”;

      - kontynuacja wymian młodzieży ze szkołami: Raymonda Lavena w Holonie/Izrael, z Lycée Pardahillan Auch/Francja z Sarthay/Belgia, Kanada/Québec i Słowenii, pozyskanie nowych partnerów z Bretanii - Collège Edouard Queau z Ploudalmezeau;

      - nawiązanie kontaktów międzynarodowych, które zaowocowały wymianami młodzieży np. ze szkołami w Rumunii i Belgii oraz partnerstwem szkoły w akcji K2 (od 1 września 2017 roku XV Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej uczestniczy w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique” CIVIC współfinansowanym w ramach programu Erasmus+; celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodzieży oraz poznanie i promowanie wartości europejskich przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych i użyciu nowych technologii; koordynatorem jest Liceum Grandmont w Tours);

      - zrealizowanie francuskojęzycznego projektu uczniowskiego Visitez les planètes du Système Solaire, którego efektem było przygotowanie propozycji wycieczek na poszczególne planety Układu Słonecznego;

      - zrealizowanie przez nauczycielki matematyki i informatyki projektu przedmiotowego w języku francuskim "Figury geometryczne";

      - korzystanie z nabytej wiedzy i umiejętności językowych podczas zajęć edukacyjnych przez wszystkich uczestników mobilności, np. nauczycielki historii i WOS-u prowadzą projekt językowo-edukacyjny, powstał cykl lekcji języka francuskiego o turystyce i filmie, nauczycielka języka polskiego zrealizowała cykl lekcji wychowawczych zainspirowanych pobytem w Irlandii Północnej i historią konfliktów między katolikami i protestantami;

      - włączanie w nauczanie matematyki, chemii i historii elementów języka angielskiego (metoda CLIL);

      - organizowanie fakultetów z matematyki prowadzonych częściowo w języku angielskim i francuskim,

      - stworzenie bazy materiałów dydaktycznych na szkolnej platformie e-learningowej (http://moodle.zmichowska.pl/), gdzie uczestnicy projektu umieszczają autorskie pomysły na przeprowadzenie ciekawych lekcji, projektów edukacyjnych, dzielą się wiedzą zdobytą podczas mobilności;

      - koleżeńskie szkolenia w sekcjach języków obcych oraz w zespołach przedmiotowych, na których uczestnicy dzielili się zdobytą wiedzą;

      - wprowadzenie innowacyjnych metod edukacyjnych na lekcjach języka francuskiego i angielskiego, przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, takich jak Quizlet, Padlet, Mindomo;

      - wykorzystanie zdobytych umiejętności i poznanych innowacji metodycznych podczas organizowanych w szkole Dni Frankofonii oraz Dni Nauk Ścisłych;

      - nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych:

      a. Irina Grinevska z Rygi, specjalistka od metodyki CLIL, przeprowadziła wykład na ten temat na naszej konferencji "Kreatywny uczeń - kreatywny nauczyciel";

      b. gościliśmy Kadera Maikala, nauczyciela języka francuskiego i arabskiego pracującego w Danii w Langkaer Gymnasium w Aarhus, młodzież z klas licealnych miała okazję poznać doświadczonego pedagoga, który opowiadał o nauczaniu języków obcych, edukacji i życiu w Danii (ponieważ Kader pochodzi z Dżibuti, a przez kilka lat mieszkał we Francji, jego doświadczenie życiowe i zawodowe jest nierozłącznie związane z wielokulturowością i znajomością licznych języków obcych);

      c. gościliśmy przedstawicieli kadry kierowniczej szkół francuskich w ramach projektu "Mobilités pour l'amélioration du climat scolaire (MAX)".

      Zaplanowane wcześniej oddziaływanie projektu spowodowało osiągnięcie korzyści długoterminowych:

      - zwiększyliśmy zainteresowanie ofertą szkoły na warszawskim rynku edukacyjnym, o czym świadczy otworzenie dodatkowego oddziału o profilu biologiczno-chemicznym w roku szkolnym 2017/2018;

      - ugruntowaliśmy swoją pozycję lidera wśród szkół dwujęzycznych;

      - utrwaliliśmy postawy uczenia się przez całe życie;

      - zwiększyliśmy europejski wymiar naszej szkoły i społeczności szkolnej.

      Jesteśmy przeświadczeni o wysokiej skuteczności podjętych działań i widzimy pozytywne efekty naszego uczestnictwa w projekcie.

      A.Górniak, A.Janaszek

      Opublikowano: 12 VI 2018

     • Wróć do listy artykułów