Logo

Szkoła Radości

Żmichowska Szkoła Radości 2020 „Piękno”

Co, gdzie i kiedy >>

ŻMICHOWSKA SZKOŁA RADOŚCI 

"Żmichowska   Szkoła   Radości" to   interdyscyplinarny   projekt edukacyjno-wychowawczy  tworzony  na  nowo  każdego  roku  wokół hasła przewodniego. 

W trakcie trwania Szkoły Radości młodzież  angażuje  się  w  promowanie  i  wspieranie  działań  na  rzecz potrzebujących, uczestniczy w rozwoju wolontariatu, potrafi współpracować w grupie, rozwija swoje zainteresowania. Przez trzy marcowe dni przestrzeń  szkoły  zamienia  się  w  swego  rodzaju  festiwal  różnorodnych  propozycji  spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych np. spektakli, koncertów, akcji  charytatywnych  i  zajęć  praktycznych twórczo zagospodarowując czas rekolekcji szkolnych.

Oferta  około  30  warsztatów  jest  przygotowywana  w  ścisłej  współpracy  z uczniami.  Wielu  uczniów  wychodzi  z  inicjatywą  własnego  warsztatu  i  prowadzi  go  z  nauczycielami  opiekującymi się daną grupą lub zaangażowanymi    w  prowadzenie   warsztatu.  Rodzice  również  mają  wpływ  na  dobór  warsztatów,  mogą  przedstawiać  własne  propozycje, a często sami je prowadzą.  Spotkania Rekolekcyjne i warsztaty łączy jeden i ten sam motyw przewodni,  wokół  którego  koncentruje  się  dobór  treści  i  zajęć  warsztatowych.

Wszystkich chętnych uczniów  zapraszamy do tworzenia Szkoły Radości 2020  z  motywem przewodnim: "Piękno".