Logo

Wydarzenia

Zobacz: program

Politechnika Warszawska zaprasza w roku szkolnym 2020/2021 uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie MatFIzChemPw.

Zobacz: zaproszenie

VI OGÓLNOPOLSKI FRANKOFOŃSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

BLEU BLANC ROUGE 2020 

Nauczyciele sekcji dwujęzycznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni ma zaszczyt zaprosić uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz klas 1- 5 szkół średnich do udziału w VI Ogólnopolskim Frankofońskim Konkursie Fotograficznym Bleu Blanc Rouge 2020.

Temat tegorocznego konkursu brzmi „Dans les détails”.

Un détail, to oczywiście detal, czyli drobiazg, urywek, szczegół, wycinek, okruch, cząstka czy drobina.

Co zatem tkwi w szczegółach? Czy rzeczywiście detale są tak ważne? Jak drobiazg może zmienić odbiór całego zdjęcia? Jakie więc „détails” zauważają młodzi ludzie zainteresowani językiem francuskim? Czekamy na artystyczne zdjęcia, na których pojawią się trzy charakterystyczne dla Francji kolory oraz tematowe „W szczegółach”. Istnieje oczywiście całkowita wolność interpretacji tematu konkursu.

Fotografie (max 5 na uczestnika) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank" rel="noreferrer">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do niedzieli 18 października 2020.

Szczegółowe informacje w regulaminie, który znajduje się w załącznikach:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Procedura dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania dotycząca bezpieczeństwa opieki nad uczniami na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

 • Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) wywołującym chorobę COVID-19
 • Procedura powstała w oparciu o wytyczne Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek
 1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania realizuję opiekę zdrowotną w gabinecie pomocy przedlekarskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 30-15.00
 2. Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne/ przyłbice, rękawice jednorazowe, fartuch fizelinowy
 3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki po przesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch fizelinowy
 4. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji korona wirusem SARS-CoV-2. Szkoła powinna zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów, opiekunów i pracowników
 5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłego zachorowania, urazów, zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacji zaleconych przez lekarza świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych, koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska ochronna, okulary/przyłbice, rękawice, jednorazowy fartuch fizelinowy
 6. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń, który , niezwłocznie po wejściu do gabinetu, powinien zdezynfekować ręce i założyć maseczkę ochronną
 7. Po zakończeniu realizacji świadczenia i wyjściu ucznia z gabinetu medycznego, pielęgniarka powinna zdezynfekować powierzchnię w tym m.in. dezynfekcja blatów, klamki, używanego sprzętu medycznego.
 8. Należy stosować częste wietrzenie gabinetu pomocy przedlekarskiej
 9. W kontaktach bezpośrednich ( innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku szkoły) należy przestrzegać dystansu min. 1,5-2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie, zmieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.
 10. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących zakażenie korona wirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy zlecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Państwowy Inspektor Sanitarny, którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia.
 11. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112- wówczas dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka powinna zalecić uczniowi oraz pracownikowi szkoły założenie maseczki.
 12. Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pomieszczenie, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu przybycia opiekuna. Uczeń nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub, jeśli to możliwe, opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się w pobliżu izolatki. Po opuszczeniu pomieszczenia, w którym przebywał uczeń, należy to pomieszczenie zdezynfekować i wywietrzyć.
 13. Podczas udzielania świadczeń u ucznia lub pracownika szkoły, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maseczka ochronna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ochronny
 14. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

Zapraszamy do odwiedzania Wirtualnej Biblioteki Żmichowska na Facebooku. Kliknij tu

SPOTKANIA INFORMACYJNE Z RODZICAMI

UCZNIÓW KLAS DRUGICH

WYBÓR RADY RODZICÓW

 

 • IX ŚRODA
 1. Zebrania rodziców klas drugich 18:00; m. in. wybór klasowej rady rodziców

klasa

wychowawca

sala

2A

Mirosława Bajszczak

206

2B

Ewa Drobek

311

2C

Wojciech Ślusarczyk

113

2E

Adam Czuba

208

2K

Beata Przybysz

319

2L

Urszula Ratuszyńska

109

2O

Anna Janaszek

211

2P

Agata Górniak

203

2R

Justyna Piątek

102

2S

Ilona Krasnodębska

12

 

Zebrania rodziców uczniów klas drugich mogą zostać przeprowadzone zdalnie w terminie do 16 IX.

 

 1. Zebranie Rady Rodziców – przedstawicieli wszystkich klas godz.19:00

w Sali nr 5. Wybór Prezydium i Przewodniczącego Rady Rodziców.

SPOTKANIA INFORMACYJNE Z RODZICAMI

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I MATURALNYCH w dniach 9 i 16 września

WYBÓR RADY RODZICÓW

 

9 IX ŚRODA

 1. Zebrania rodziców klas pierwszych 18:00

klasa

wychowawca

sala

1A

Tomasz Kiejdo

110

1B

Bożena Godley

206

1L

Sylwia Sawicka

102

1S

Magdalena Serafin

207

1Z

Michel Paquet

312

 

 1. Zebrania rodziców klas maturalnych

 

godz. 17:30 spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej

 1. 3C, kl. 3D, kl. 3L , następnie spotkania w salach

klasa

wychowawca

sala

3C

Katarzyna Kozłowska

208

3D

Magdalena Krawczyk

103

3L

Justyna Jankowska

211

 

godz. 18:30 spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej

 1. 3A, kl. 3B, kl. 3E , następnie spotkania w salach

klasa

wychowawca

sala

3A

Anna Lubieniecka

212

3B

Katarzyna Bober

202

3E

Anna Piłatowicz

317

 

16 IX ŚRODA

Zebranie Rady Rodziców – przedstawicieli wszystkich klas godz.19:00

w Sali nr 5. Wybór Prezydium i Przewodniczącego Rady Rodziców.

miejsce zajęć: aula szkolna na parterze

PONIEDZIAŁEK  7  IX

Klasa 1L

Lekcje 3 i 4

Jolanta Kaźmierczak, Beata Przybysz

Klasa 1B

Lekcje 6 i 7

Wioletta Wojciechowska, Beata Przybysz

 

ŚRODA  9  IX

Klasa 1A

Lekcje 2 i 3

Jolanta Kaźmierczak, Beata Przybysz

Klasa 1Z

Lekcje 6 i 7

Jolanta Kaźmierczak, Wioletta Wojciechowska

 

CZWARTEK  10  IX

Klasa 1S

Lekcje 4 i 5

Jolanta Kaźmierczak, Wioletta Wojciechowska

Drobne zmiany w planie od 7 września 2020. Zmiany dotyczą klasy 2c oraz nauczycieli: M.Krawczyk, J.Piątek, M.Żaboklicka, P.Ślusarczyk.

 Nauczyciele

 Klasy

 Sale

Ze względu na konieczność zachowania bezpiecznych odległości przy ograniczonej liczbie miejsc w bufecie szkolnym, uczniowie będą korzystali z niego wg. następującego schematu:

Klasy pierwsze

9:00 – 9:10

12:45 – 12:55

od 15:35

Klasy drugie

10:50 – 11:00

13:40 – 14:00

od 14:45

Klasy trzecie

9:55 – 10:05

11:45 – 12:00

od 15:35

Przed lekcjami bufet będzie dostępny dla wszystkich klas od godz. 7:15.

Zasady bezpiecznego korzystania ze srodków transportu publicznego

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Drodzy Uczniowie,

Rozpoczynamy dziś nowy rok szkolny w szczególnej sytuacji epidemicznej. Od kilku miesięcy uczniowie i nauczyciele byli uwięzieni w domach. Miniony rok szkolny zapamiętamy z powodu zdalnego nauczania, które mimo pewnych zalet miało zasadniczą wadę – nie pozwalało ludziom naprawdę się spotykać.

Rok szkolny 2020/21 daje nam szansę na przebywanie i uczenie się w szkole. Ten tryb pracy jest obarczony ryzykiem. Warto je ponieść aby nareszcie móc być ze sobą.

To, co będzie naszym udziałem w najbliższych tygodniach i miesiącach, nie ma precedensu. Ograniczeni sanitarnymi regulacjami, musimy nauczyć się na nowo funkcjonować  szkole. Proszę Was abyście skrupulatnie stosowali się do zaleceń, które mają na celu zachowanie nas wszystkich w dobrym zdrowiu. Od Was zależy, czy i jak długo będziemy się mogli cieszyć przebywaniem w naszej kochanej „Żmichowskiej”. Jeśli wszyscy będziemy wzajemnie dbać o swoje bezpieczeństwo, ten trudny rok szkolny stanie się dobrym, wzmacniającym doświadczeniem.

Proszę pamiętajcie o własnym zdrowiu, pamiętajcie o zdrowiu innych. W tych dniach widać wyraźnie, jak bardzo od siebie wzajemnie zależymy. I jak każdy z nas jest ważny dla całej naszej społeczności.

Bądźmy wszyscy razem! Bądźmy zdrowi!

Życzę Wam dobrego roku szkolnego, satysfakcji z własnego rozwoju, niezawodnych przyjaźni i żelaznego zdrowia!

List Ministra Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021

 

List Prezydenta Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22428-list-prezydenta-mst-warszawy-do-uczniow-i-rodzicow

W tej wiadomości znajdziecie  link do testu poziomującego z języka angielskiego  (nie dotyczy klasy 0).
Test będzie aktywny tylko 1 września w godzinach 10.00-21.00.
Bardzo prosimy o samodzielne rozwiązanie testu ponieważ na jego podstawie będziecie przydzieleni do odpowiednich grup językowych.

https://www.testportal.pl/test.html?t=2fZvidGzBucy&lang=en

Zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach dla nauczycieli:

https://www.gov.pl/web/edukacja/darmowe-szkolenia-on-line-dla-nauczycieli

Informujemy, że wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane od dnia 19 sierpnia od godz.12:00 do 24 sierpnia do godz.12:00 w godzinach pracy sekretariatu.

Wnioski będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane wglądem do prac proszone są o kontakt z sekretariatem Szkoły do czwartku 30 lipca do godz. 10.00.

Wgląd do prac będzie miał miejsce w czwartek 30.07 od godz. 11.00 do godz. 13:00, zgodnie z godzinami wyznaczonymi przez członków Komisji Rekrutacyjnej.

Informujemy, że egzamin poprawkowy z matematyki i chemii odbędzie się w dniu 27 sierpnia b.r. o godz.8:15

Informujemy, że po odbiór Dyplomów Delf B2 powinni Państwo zgłaszać się do sekretariatu Instytutu Francuskiego w Warszawie przy ul. Widok 12.

tel.22 505-98-00 

 

 

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane wglądem do prac proszone są o kontakt z sekretariatem Szkoły do poniedziałku 6 lipca do godz. 10.00.

Wgląd do prac będzie miał miejsce w poniedziałek  6.07 od godz. 12.00, zgodnie z godzinami wyznaczonymi przez członków Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku, gdy zabraknie miejsc w poniedziałek, kolejne godziny wglądów zostaną wyznaczone na środę 8.07. 

Informujemy, że wydawanie świadectw promocyjnych (dla uczniów, którzy nie mogli odebrać w piątek 26. 06. 2020r.) będzie możliwy we wtorek (30.06.) i czwartek (02.07.) w godz. 9:00-12:00 w sekretariacie szkoły.

Egzamin w dniu 2 lipca b.r. rozpocznie się o godz.10.00. 

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do godz.9.00 w maseczkach. 

Należy mieć ze sobą legitymację szkolną i długopisy.

Kolejkę do wejścia należy formować w kierunku Placu Unii Lubelskiej, 

pamiętając o zachowaniu odstępów 1,5 m.

Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach od 9.00 do 16.00 (pn - pt)

Egzamin w dniu 29 czerwca b.r. rozpocznie się o godz.12:00.

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do godz.11:00 w maseczkach.

Należy mieć ze sobą legitymację szkolną i długopisy.

Kolejkę do wejścia należy formować w kierunku Placu Unii Lubelskiej,

pamiętając o zachowaniu odstępów 1,5 m.

1.Nagroda przyznawana jest uczniom klas maturalnych
2.Nagrodę otrzymuje osoba z klasy o profilu z rozszerzoną historią
3.Kryteria uzyskania nagrody:
- najlepszy wynik matury z historii rozszerzonej: od 90% do 100%
- jeżeli będzie kilka takich osób dodatkowo bierze się pod uwagę ocenę celującą z historii na koniec kl.3
- uzyskanie tytułu laureata/finalisty w olimpiadzie z historii oraz w olimpiadzie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
- ocena celująca z historii na koniec kl.3
Należy spełnić 1 z tych kryteriów we wskazanej kolejności.
Kapituła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

ODESZŁA OD NAS OLA...

14 maja tego roku cała nasza społeczność szkolna poniosła niewyobrażalną stratę. Odeszła uczennica klasy 1L - Aleksandra Suska. Jesteśmy głęboko poruszeni jej śmiercią i łączymy się w bólu z rodziną Oli. Ola pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci.

Nauczyciele i pracownicy XV LO im. N. Żmichowskiej

Wspomnienie klasy:
Odeszła nasza koleżanka i przyjaciółka, Ola Suska, niezwykle utalentowana, młoda osoba. Ola miała ogromną chęć do nauki, chciała się rozwijać, była zawsze pomocna i tryskała radością. To, jak wiele jej zawdzięczamy jako klasa 1L, jest nie do opisania. Każdy z nas podziwiał Olę za jej zaangażowanie, nie tylko w naukę, ale też w sprawy koleżeńskie i klasowe, za to, jaką wiedzę posiadała, za to, że chciała się nią dzielić.
Ola wiedziała, co chce robić w życiu, miała określony plan i dążyła do jego zrealizowania. Przykładała się do każdego zadania i pogłębiała swoją wiedzę, kiedy tylko mogła. Wiemy, że Ola osiągnęłaby niesamowicie wiele w swoim życiu i czekałaby ją znakomita przyszłość. Jesteśmy wdzięczni, że spotkaliśmy ją na naszej drodze i mogliśmy spędzić z nią chociaż ten jeden rok. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Uczennice i Uczniowie klasy 1L

Klasa A (film)

Klasa B (film)

Klasa S (film)

Klasa Z (film)

Działalność artystyczna w Żmichowskiej (film)

Płyta "Żmichowska Śpiewa 6"

 

 

Zobacz podziękowanie

Szanowni Darczyńcy...

zbacz list

Masz pytania związane z rekrutacją? Napisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Jakie były progi punktowe w ubiegłym roku?

    1A - 160 pkt, 1B - 165 pkt, 1L - 140 pkt, 1S - 167 pkt, 1Z - 167 pkt

 

powrót

Z radością informujemy, że Michał Schab z kl. 3A został finalistą XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy! 

Społeczność  XV LO 

Z radością informujemy, że Jadwiga Mik z kl. 3L została finalistką XXXVIII Olimpiady Języka Łacińskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Mirosław Słomczewski i cała społeczność XV LO

 

 

SUKCES !

XLIII Olimpiada Języka Francuskiego

rok szkolny 2019/2020

 

Mamy ogromny zaszczyt poinformować społeczność naszej szkoły,

że Finalistami  XLIII Olimpiady Języka Francuskiego zostali:

 

Gabriela Fernandez z klasy 3 B

Zofia Sankowska z klasy 3D

Bartosz Kuler z klasy 1 L

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Z wielką radością informujemy, że Kamil Walczak, uczeń klasy 1A został finalistą XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego im. mjr. Marka Gajewskiego. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

http://olimpiadalosyzolnierza.pl/

 

 

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

 

 

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Sekretariat pracuje w dni robocze w godzinach 9:00-15:00.

 

Uczniów i Rodziców prosimy o systematyczny kontakt z Nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

 

Nauczyciele i Uczniowie mogą się kontaktować również poprzez uzgodnione platformy

i komunikatory.

  

Interesantów prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefoniczny                     22 849 37 34.

 

Drodzy uczniowie,
obecnie otrzymujecie od nauczycieli, na platformie Librus, zadania i inne materiały do przygotowania. Prosimy o wykonywanie poleceń nauczycieli.
W przypadku zgubienia loginu lub hasła do Librusa możecie poprosić swoich rodziców/opiekunów o te dane. Poniżej instrukcja:

LOGINY I HASŁA - Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej jednak nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Jeśli rodzice też maja problemy z logowaniem proszę o kontakt przez sekretariat szkoły.

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 12 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

 • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
 • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Uwaga!

Odbiór rzeczy z szafek uczniowskich będzie możliwy w dodatkowym terminie 17.03.2020 r.

w godz. 14:00 – 16:00.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

co warto wiedzieć?

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

www.gov.pl/koronawirus

zobacz szczegóły

Żmichowska Szkoła Radości 2020 „Piękno”

Propozycje spotkań i warsztatów >>

Szczegóły na tablicy II p, przed pokojem nauczycielskim 

29 stycznia 2020 roku już po raz siódmy odbył się w naszej szkole Dzień Kultury Żydowskiej, którego tematem przewodnim była poezja - tworzona w jidisz oraz w języku polskim. Utwory poetek jidisz np.Kadii Mołodowskiej czy Ireny Klepfisz) zaprezentowała pani Bella Szwarcman-Czarnota - współautorka Antologii ,,Moja dzika koza’’ oraz tłumaczka z języka jidisz. Uczniowie i uczennnice mieli okazję zapoznać się także z twórczością współczesnych izraelskich pisarzy - Etgara Kereta oraz Dawida Grosmana. Warsztaty z literatury izraelskiej poprowadziła pani Rachel Zilberg, która z tej okazji przyjechała  do nas specjalnie z Izraela.   Kolejną atrakcją tego dnia był niezwykle ciekawy wykład na temat  skomplikowanych stosunków izraelsko-palestyńskich.  Wygłosił go dla naszych uczniów i uczennic pan Karol Becker, który starał się obiektywnie przedstawić racje obydwu stron konfliktu. Urozmaiceniem dla wykładów i warsztatów była nauka tańców żydowskich. Warsztaty poprowadził Teofil Grynberg.  

W  ramach Dnia Kultury Żydowskiej  w szkole odbyło się również kilka specjalnych lekcji poświęconych wybitnej przedwojennej poetce Zuzannie Ginczance,  Archiwum Ringelbluma oraz zasadom judaizmu. Uczniowie mieli też niepowtarzalną okazję nauczyć się podstawowych zwrotów z języka hebrajskiego. Bardzo dziękuję paniom profesor Justynie Jankowskiej, Justynie Dudkiewicz, Katarzynie Bober, Zuzannie Lipke i Jolancie Konkowskiej, nauczycielkom naszej szkoły, które te lekcje poprowadziły. Szczególne podziękowania kieruję do pana profesora Macieja Tomaszewskiego - od lat głównego inicjatora i organizatora tego wydarzenia, który wyjątkowo w tym roku nie mógł w nim uczestniczyć. 

Na koniec chciałabym podziękować mojej wyjątkowej klasie IL, która wsparła mnie w tym przedsięwzięciu ogromnie się angażując - klasa IL przygotowała kawiarenkę, dekoracje, broszurę i wystawę o poetkach jidisz oraz zaopiekowała się gośćmi. 

zobacz zdjęcia (autorem większości zdjęć jest Janek Czerwiński z klasy IL)

Zmiana planu od 27.01:

 Nauczyciele

 Klasy

 Sale

Bardzo miło nam ogłosić, że z dniem 30 października ruszają zapisy na zimowy obóz narciarsko snowboardowy ŻmichoSki – Białka Tatrzańska 2020. W tym roku organizatorem obozu będzie firma LOCHTE SWIMMING ACADEMY z Warszawy. Obóz odbędzie się w terminie 24 – 28.02.2020, a wszystkie informacje dotyczące warunków, programu oraz zasad rekrutacji znajdziecie w zamieszczonych dokumentach. Z wszelkimi wątpliwościami możecie się zwrócić po informacje do Pana Adama Czuby lub bezpośrednio do organizatora. Zapraszamy do zapisów.

karta kwalifikacyjna

warunki uczestnictwa

program

regulamin

Trwa ogólnopolski, otwarty etap rekrutacji do programu edukacyjno-stypendialnego ADAMED SmartUP. Uzdolniona młodzież ze szkół ponadpodstawowych ma dzięki niemu szansę na udział w atrakcyjnym obozie naukowym, udział w indywidualnych konsultacjach i na uzyskanie stypendium finansowego w wysokości 40 tys. zł.

Więcej informacji na temat programu i rekrutacji dostępnych jest pod linkiem: Gra o stypendium i udział w obozie naukowym ADAMED SmartUP 

Rekrutacja ma wieloetapowy charakter - by przejść dalej i mieć szansę na udział w rozmowach kwalifikacyjnych uczniowie muszą wziąć udział w innowacyjnej grze on-line, w ramach której przygotowano do rozwiązania szereg zagadek naukowych. Gra pozostaje otwarta dla wszystkich zainteresowanych do 15 stycznia 2020 roku.

W ostatnim tygodniu nasi uczniowie (Oliwia Wierzbowska, Aleksandra Duć, Patrycja Godlewska oraz Antoni Adamkowski) z panią Beatą Przybysz odwiedzili siedzibę Unii Europejskiej na zaproszenie premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Wyjazd obejmował także zwiedzanie średniowiecznej Brugii.
Na wyjazd studyjny zostało zaproszonych tylko 7 szkół z Polski. Możliwość zobaczenia na własne oczy Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego to niesamowita przygoda. Każde spotkanie z pracującymi w instytucjach UE obywatelami Polski było bardzo kształcące, gdyż mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o obecnych problemach, którymi zajmuje się Unia. Interesujące także okazało się być zapoznanie ze szczegółami dotyczącymi ścieżki kariery poszczególnych osób. Dzięki żywym dyskusjom, uzyskaliśmy wiele informacji "z pierwszej ręki" na ten temat, co być może wpłynie na ich dalszy rozwój i ożywi marzenia o pracy w instytucjach Unii Europejskiej.
Po wielu godzinach spędzonych w salach konferencyjnych Parlamentu, Komisji i Rady przychodził czas na kolejne przyjemności. Wieczorne spacery po świątecznie rozświetlonej Brukseli i wspólne posiłki w znajdującej się w pobliżu restauracji pozwoliły odkryć kulturę i kuchnię stolicy Belgii.
 
tekst:  Oliwia Wierzbowska. Aleksandra Duć
zdjęcia: Oliwia Wierzbowska
 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości 100-lecia naszej szkoły, która odbyła się 18 listopada w kinie "Atlantic". Wspomnień czar...

zobacz zdjęcia

Szlachetna Paczka została dostarczona. Bardzo dziękuję Uczniom i ich Rodzicom za pomoc w zebraniu wszystkich artykułów. Bez nich nic by się nie udało. Szczególnie dziękuję uczniom, którzy indywidualnie finansowo wsparli Szlachetną Paczkę  A.Laskowskiej 1L, L.Gantz 3E  K.Walczak 1A, C.Ferreira 3A, D.Matuszewskiej 2C, A.Piszczyk 1E, B.Bajor 3L oraz Rodzicom i uczniom kl.1R W.Profiruk, M.Szarało, K.Cieślik, M.Soliwoda oraz innym uczniom tej klasy za kupno pościeli, kołdry, podgrzewanego prześcieradła, poduszki i innych  potrzebnych rzeczy dla rodziny. Podziękowania również dla klas 2A, 2L, 2E, 1A, 1Z, 3A. 3E, 3B, 1L, 1B,1K oraz prof. A.Lubienieckiej, M.Szczuckiej, M.Bajszczak, i U.Ratuszyńskiej za wsparcie oraz tym uczniom którzy pakowali paczki. Dziękuję Panu ochroniarzowi za pomoc w zorganizowaniu transportu. Dziękuję G.Szocie i A.Szadurze 2A oraz K.Kłosińskiej 2E za wszystko co zrobiły.
Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie

zobacz zdjęcia

Opiekun SU
Anna Piłatowicz

Remont naszej szkoły na dobre się rozpoczął...

Informujemy, że istnieje możliwość  konsultacji z Panią Anną Sowińską - doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 12.

Dyżury:

wtorek      godz.14-19

czwartek. godz.  8-13

Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

W tym roku, jak corocznie, Samorząd Uczniowski przygotowuje Szlachetną Paczkę, dlatego prosimy Państwa o pomoc w zebraniu potrzebnych środków.
Zbieramy żywność: ryż, kasze, mąkę, cukier, makaron, olej, dżemy, kawę, herbatę, puszki z warzywami, konserwy mięsne i rybne, słodycze itp.
Środki czystości:
płyny i proszki do prania, mydła, pastę do zębów, szczoteczki do zębów, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe itp.
Musimy kupić dla kobiety kurtkę zimową w rozmiarze XXL, spodnie XXL, bluzę XXL, kozaki nr 40.
Potrzebuje też koc, kołdrę, poduszkę, pościel, blender.
Osoba obdarowana potrzebuje również pieniędzy na węgiel.
Jeśli ktoś z Państwa posiada te rzeczy zbędne w dobrym stanie będziemy wdzięczni za ich dostarczenie.
Zbieramy również ubranka dla 3 letniej dziewczynki i 1,5 rocznego  chłopca. Mogą być też zabawki w dobrym stanie.
Wszystkie artykuły zbieramy w sali 317 do 4 grudnia.

     Opiekun SU

Dlaczego kochamy „Żmichowską”?

100 powodów na 100-lecie :)

 

NAUKOWO:

 1. Dwujęzyczność
 2. Francuski na wysokim poziomie
 3. Wysoki poziom języka polskiego
 4. Projekty naukowe (np.matematyczne), również międzynarodowe
 5. Obserwacje na biologii
 6. Wysoki poziom chemii
 7. Możliwość zdawania matur dwujęzycznych
 8. Kółko filozoficzne
 9. Wymiany międzynarodowe

 

KULTURALNIE:

 1. TFAŻ
 2. Dni Literatury
 3. Dni Frankofonii
 4. Przegląd piosenek Kaczmarskiego
 5. Projekt „Żmichowska śpiewa”
 6. Szkoła Radości
 7. Projekty i festiwale artystyczne
 • Dbanie o rozwój talentów i poszerzanie horyzontów, liczne imprezy szkolne
 1. Piosenki francuskie
 2. Biblioteka
 3. Żmicho.sprawy, Żmicho.dating i Żmicho memes
 • Historia szkoły, jej tradycje i patronka

 

MODOWO:

 1. Bluzy
 2. Można czerpać inspiracje modowe, zróżnicowanie stylów (streatwear, alternatywki)
 • Wolność ubioru, brak dress code’u
 • Wszyscy są bardzo ładni, stylowi i świetnie się ubierają

 

SPORTOWO:

 • Jogging z panem od WF-u
 • Eventy sportowe
 • Kalorie spalane na schodach i darmowy trening przy wspinaniu się do sal
 • WF na Agrykoli

 

ORGANIZACYJNIE:

 • Brak dzwonków
 • Lekcje na 8:15
 • Długie przerwy
 • Wi fi
 • Klasa Zero
 • Możliwość elastycznego wyboru rozszerzeń

 

LOKALIZACYJNIE:

 • Świetna lokalizacja – ładna okolica, dobry dojazd i wszędzie blisko
 • Frytki na Polnej i Cafe Nero w pobliżu
 • Straż pożarna obok

 

WNĘTRZARSKO:

 • Okna pracowni wychodzące na patio, podwórko z oficyną, trzy klatki schodowe – klimat tradycyjnej warszawskiej kamienicy
 • Kanapy na korytarzach
 • Wszechobecne schody
 • Przytulny, klimatyczny budynek i ładne wnętrze – dużo drewna, parkiet
 • Kolorowa podłoga w sali na parterze
 • Jasne, czyste, wyremontowane łazienki
 • Działające ogrzewanie
 • Szafki
 • Pomarańczowa szatnia
 • Rozmieszczenie sal
 • Niekonwencjonalne ułożenie stołów
 • Sufit w sali gimnastycznej
 • Cztery piętra (w tym 3 różne trzecie piętra)
 • Francuskie plakaty
 • Sala od WOK-u i inne spersonalizowane sale
 • Przesuwane tablice
 • Przesuwane półki w bibliotece

 

KULINARNIE:

 • Smaczny bufet, przystosowany do potrzeb uczniów
 • Herbatka, bajgle i słone paluszki w bufecie
 • Automaty do kawy i automat z jedzeniem (i kukurydzą)
 • Pyszne obiady wege
 • Kranik z ujęciem warszawskiej kranówki

 

EKOLOGICZNIE:

 • Ekologiczne opakowania na picie w automatach
 • Segregacja śmieci
 • Roślinki na patio

 

EKONOMICZNIE:

 • Dobre ceny w bufecie
 • Możliwość płatności kartą
 • Zniżki Ligi Warszawskich Liceów

 

ANEGDOTYCZNIE:

 • „Oddaj bilans!!!”
 • Piesek pani od francuskiego

 

ATMOSFERYCZNIE:

 • Duch kreatywnej inności entuzjastek warszawskich (założycielek Szkoły) ciągle unosi się w powietrzu
 • Tolerancja, otwartość, kreatywność i możliwość wyrażania siebie
 • Akceptacja dla każdej „inności”
 • Poważne traktowanie
 • Pracownicy szkoły też mogą być sobą
 • Wyjątkowy klimat, super atmosfera, dobra integracja
 • Brak przemocy
 • Środowisko artystyczne
 • Różnorodność wśród uczniów i swoboda jeśli chodzi o wygląd
 • Feministyczny klimat
 • Wszyscy są mili
 • Wszyscy są artystyczni
 • Brak wyścigu szczurów
 • Zawsze możemy liczyć na pomoc
 • Jest stosunkowo cicho
 • Nieszkolna szkoła

 

PERSONALNIE:

 • Niepowtarzalni, piękni ludzie (zewnętrznie i wewnętrznie)
 • Pomocni rówieśnicy
 • Przyjazna kadra
 • Fajni, uprzejmi, inspirujący i wyrozumiali nauczyciele z pasją
 • Nauczyciele, ich podejście i ich poczucie humoru
 • Inteligentni, mądrzy nauczyciele
 • Super klasa
 • Przyjaciele
 • Wspaniali wychowawcy
 • Native speakerzy
 • Pani Pedagog, która zawsze nas wysłucha
 • Pani Bibliotekarka
 • Ksiądz i jego metody nauczania
 • Pan ochroniarz
 • Super Absolwenci

 

OGÓLNIE:

 1. Jest super!
Olimpiada języka angielskiego odbędzie się w najbliższy czwartek 7 listopada o godzinie 9.00. Wszystkim, którzy zapisali się na listę, przypominamy o punktualnym przyjściu do wskazanej sali. Sala zostanie wyznaczona przez Panią Dyrektor Małgorzatę Gronostalską. Informację o numerze sali znajdziecie w zastepstwach. Olimpiada trwa 60 minut. Powodzenia!

zobacz zaproszenie

Z przyjemnością informujemy, że nauczycielka z naszej szkoły Pani Profesor Ewa Drobek została WYRÓŻNIONA  w Konkursie Nauczyciel Roku 2019. Gala i wręczenie nagród odbyły się w Zamku Królewskim 8 października. Serdecznie gratulujemy!!!

Zobacz zdjęcia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

plakat

infolinia

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela przystępując do Warszawskiego Programu NNW.

Informacje o programie, link oraz kody znajdują się na stronie suprabrokers.pl

Rodzic zawiera ubezpieczenie indywidualnie, sam wybierając jego wariant na stronie  

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  

 

Kody to: mceph lub la8bt

Zainteresowani rodzice powinni pamiętać, że ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej do 15 października.

Z wyrazami szacunku

Joanna Chrapkowska

W dniach 20-27.09.2019 odbyła się pierwsza w historii obu szkół wymiana młodzieży finansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

Nasi uczniowie gościli w Scharnhorstgymnasium w Hildesheim (Dolna Saksonia), młodzież niemiecka odwiedzi Warszawę w czerwcu 2020.

Wymiany międzynarodowe dają zawsze uczestnikom możliwość doskonalenia kompetencji językowych i międzykulturowych – koniecznych, aby żyć we współczesnym różnorodnym świecie. Uczestnictwo w projekcie zwiększa nie tylko ich wiedzę, ale także wrażliwość na siebie i innych, ciekawość poznawczą i gotowość do budowania pozytywnych relacji międzykulturowych.

Tak było i tym razem. Spotkaliśmy się z niezwykle ciepłym przyjęciem a młodzież polska oprócz standardowego „zwiedzania” uczestniczyła w lekcjach w niemieckiej szkole oraz zajęciach sportowych. Podczas ewaluacji projektu obie grupy stworzyły wystawę rysunków oraz zdjęć powstałych w czasie pobytu.

Jeszcze raz dziękujemy stronie niemieckiej za zorganizowanie naszego pobytu i czekamy na Was w czerwcu.

Anna Janaszek-Seydlitz

Katarzyna Bober wraz z klasą 2B

autor zdjęć Mateusz Hawtarczyk 2B (zdjęcia niebawem)

Od wtorku (24 września) ruszają zajęcia koła chemicznego. Tak jak w roku ubiegłym, przewidujemy dwa poziomy koła: małe koło - dla początkujących, dedykowane głównie uczniom klas:1c,1s,1e,2c,2e,3c,3e oraz duże koło - dla zaawansowanych, na które zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich z rozszerzeniem z chemii (2c,2e,3c,3e). Na małym kole mile widziani są również uczniowie klas humanistycznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę chemiczną. Zajęcia poprowadzi Jan Orliński - nasz absolwent, obecnie student Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Koło małe odbywa się we wtorki od 15:40 do 16:25, a duże od 16:35 do 17:20. Pierwsze zajęcia 24 września to spotkanie organizacyjne o 15:40 dla obu poziomów zaawansowania.


  18  Iza Gac                                                                                 10-12

  19   Hanna Żelazko-Stande                                                                     11-13

  20   Jan Markiewicz                                                                                11-13

  21   Jolanta Konkowska                                                                          11-13

  22   Teodora Zarska                                                                         10.30 - 15.00

 

Dyżury nauczycieli podczas dnia absolwenta:

p. Jan Markiewicz (j.francuski) - godz.10-15
p. Ewa Gierych (j.rosyjski) - godz.11-13
p. Inga Liwius (chemia) - 12-14
p. Ewa Wawrzeniecka (dyrektor, matematyka) - 11-14
p. Krystyna Kowalczyk (j.francuski) - godz.11-13

p.Dorota Furmanek-Ostrowska godz. 12-14
p.Ewa Kurek godz.12-15

 

Zmiana planu od 16 IX:

Nauczyciele

 Klasy

 Sale

 

Dziś wchodzi do kin film pt. "Piłsudski" w reż. Michała Rosy. Z przyjemnością informujemy, że uczennice i uczniowie z trzech klas o profilu artystycznym(klasy 3A, 3D, i absolwenci z zeszłorocznej 3A) statystują w tym filmie. Dokładnie rok temu spędziliśmy 3 dni na planie filmowym, mogąc z bliska obejrzeć produkcję i uczestniczyć w zdjęciach. To była niezwykła przygoda, co też widać na zdjęciach.

zobacz zdjęcia

https://www.rdc.pl/podcast/poludnie-z-animuszem-sto-lat-xv-lo-im-n-zmichowskiej-w-warszawie/

Informujemy, że do końca września b.r.

wtorek  - godz.12:00-16:00 i czwartek - godz.8:00-12:00 sekretariat nie przyjmuje interesantów.

 

W dniu 11 września odbędzie się obowiązkowe zebranie z Rodzicami.

Poniżej harmonogram:

Spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z Dyrektorką szkoły-godz.17:15 (sala gimnastyczna)

Spotkanie dla rodziców uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – przedstawienie programu zajęć- godz.17:15 (aula)

Spotkania wychowawców z rodzicami- godz.18:00

Wybory do Rady Rodziców- godz.19:00

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 2 września, bezpośrednio po rozpoczęciu roku szkolnego, podczas spotkania z Wychowawcą, we wszystkich klasach pierwszych (poza klasą 1Z) zostanie przeprowadzony test poziomujący z języka francuskiego, którego celem jest jak najlepsze przypisanie uczniów do odpowiednich grup zaawansowania i dobranie odpowiedniego dla danego poziomu podręcznika i programu nauczania. Test składa się z 20 pytań zamkniętych i jednego zadania otwartego (krótka wypowiedź pisemna) i potrwa 45 minut. Uczniowie, którzy nigdy nie uczyli się języka francuskiego (nie dotyczy klas 1C, 1L i 1S) nie piszą testu.

Katarzyna Kozłowska

 

Szanowni Państwo,

jak zwykle na początku roku przeprowadzamy test poziomujący z języka angielskiego, który pozwoli nam przypisać uczniów do odpowiednich grupy zaawansowania. Przypominamy, że nie jest to egzamin ze znajomości języka.  Prosimy więc o dopilnowanie, aby dzieci samodzielnie odpowiadały na pytania. Dzięki temu test będzie możliwie najwierniej odzwierciedlał poziom zaawansowania językowego. Informujemy, że nie będzie możliwości zmiany grupy w ciągu roku,  dlatego tak ważne jest aby dzieci rozwiązały ten test bez niczyjej pomocy. 

 
Test będzie się składał z 52 pytań a rozwiązanie nie powinno zająć więcej niż 30 minut.
 
Link do testu pojawi się na stronie szkoły w dniu 2 września bardzo prosimy o rozwiązanie go niezwłocznie w tym dniu. 
 
Anna Janaszek-Seydlitz
 
 

Przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywa się w sali nr 22

(parter - biblioteka)

 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

26.07.- 8:00 - 15:00

29.07.- 9:00 - 15:00

30.07.- 9:00 – 12:00

Poniżej podajemy minimalne progi punktowe rekrutacji 2019/20 do XV LO: 

po szkole podstawowej

1K1 - 160,20

1K2 - 163,05

1O - 148,25

1P - 165

1S - 167,15

1Z - 167,27

 

po gimnazjum

1A - 159,40

1B - 160,80

1C - 117,06

1E - 161,20

1L - 137,34

 

Szanowni Rodzice Kandydatów

Uprzejmie informuję, że lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XV LO jest generowana przez zewnętrzny elektroniczny system rekrutacji, na który ani Komisja Rekrutacyjna, ani Dyrektor Szkoły nie mają wpływu.

 

W związku z powyższym nie będą umawiane spotkania ze stronami w sprawie rekrutacji.

 

Joanna Chrapkowska

Dyrektor XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej

Informujemy, że w okresie wakacji sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w godzinach 9:00-15:00.

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Data

Godzina

Przedmiot

Liczba zdających

 

27. 08. 2019

9:00

matematyka

7

12:00

język polski

2

 

 

 

28. 08. 2019

9:00

chemia

1

9:00

język francuski

2

12:00

historia

2

 

29. 08. 2019

9:00

fizyka

4

Żmichowiaku, 13 czerwca

wstań z łóżeczka, idź do szkoły, czeka Cię tam dzień wesoły,

Załóż trampki, narzuć bluzę i włącz energiczną muzę.

Zapraszamy na spotkania, warsztaty ruchowe, wystawy i Galę Sportu.

 

Dokładny plan zajęć oraz lista laureatów zostanie wywieszona 12.06. w gablocie na I piętrze.

Nie zapomnijcie o strojach gimnastycznych !!!

>>>>>>>>>>>>>>> zobacz plan - kliknij tu <<<<<<<<<<<<<<<

UWAGA NA ZMIENIONE GODZINY - SKRÓCONE LEKCJE

W ramach projektu "Oceans OFF plastic" zapraszamy na Młodzieżową Konferencję Klimatyczną w najbliższą niedzielę 16 czerwca w godzinach 10-17 do Domu Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32
https://www.facebook.com/events/601122470385534/

Z radością informujemy, że Pani Profesor Ewa Drobek została Nauczycielem Roku Języka Angielskiego 2018.
Zwyciężyła w konkursie "Excellence in teaching", organizowanym przez British Alumni Society oraz Oxford University Press.
Pani Profesor serdecznie gratulujemy!!! Społeczność Żmichowskiej jest dumna, że ma tak wybitnego Nauczyciela w swoim gronie :)

We wtorek 4 czerwca 2019 r. uczcimy 30-lecie wyborów parlamentarnych z 1989 r. Zapraszamy na Koncert Wolności, na który złożą się utwory Jacka Kaczmarskiego, śpiewane przez uczniów naszego liceum.
O godzinie 12 w auli czekamy na uczniów klas 1 liceum, a o godzinie 18 na Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół naszej szkoły.
Świętujmy razem!

Wszystkich kandydatów piszących sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy wstępnej prosimy o przybycie w dniu 3 czerwca o godz 14:30  z legitymacją szkolną i długopisem.

Zobacz: plan od 13 maja 2019

Sprawozdanie finansowe za 2018r. zostało umieszczone na BIP DBFO-Śródmieście m. st. Warszawy.

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia zmarł Przyjaciel naszej szkoły Profesor Karol Modzelewski - działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, Wielki Polak, Patriota, Autorytet Moralny.
Był człowiekiem bezinteresownym, pryncypialnym w wyznawaniu zasad i przywiązaniu do wartości.
Trzykrotnie spotykał się z młodzieżą Żmichowskiej, ostatni raz z okazji rocznicy Wydarzeń Marcowych 1968 r.
Jeszcze dwa tygodnie temu potwierdził swoją majową wizytę w naszej szkole...
Społeczność XV LO im.N.Żmichowskiej składa wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Pana Profesora, a szczególnie Jego Wnuczce Grecie, naszej absolwentce.

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum proszeni są o zgłaszanie się w dniach 25. - 30. 04. do sekretariatu w celu odbioru loginów i haseł dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji.

informujemy, że w dniu jutrzejszym (25 kwietnia b.r.) Pani z biblioteki będzie podpisywała karty obiegowe maturzystów.

Wspólnota L'Arche z Brukseli poszukuje wolontariuszy (osoby pełnoletnie).

Zobacz: szczegóły

Szanowni Uczniowie klas maturalnych, Szanowni Rodzice,
Obecnie, wraz ze skromnym zespołem nauczycieli, bardzo ciężko pracujemy nad organizacją egzaminów gimnazjalnych. Po ich zakończeniu, będziemy pracować nad kolejnymi zadaniami, zgodnie z kalendarzem szkolnym i obiektywnymi okolicznościami.
Przeważająca część naszego grona pedagogicznego przystąpiła 4 dni temu do całkowicie legalnej akcji strajkowej.

Wszyscy ogromnie się martwimy brakiem postępu w rozwiązywaniu konfliktowej sytuacji w oświacie. Szczególnie  obawiamy się możliwego zagrożenia, wynikającego z odsuwania w czasie prac nad osiągnięciem porozumienia. Tym zagrożeniem jest przedłużanie się akcji strajkowej i związany z tym brak możliwości wykonywania przez strajkujących nauczycieli ważnych zadań.
Zaznaczam, że w kalendarzu naszej szkoły termin podjęcia uchwały klasyfikacyjnej dla uczniów klas maturalnych przypada 24 kwietnia, tzn. za 12 dni.
Sytuacja jest bardzo poważna, jednak jest wystarczająco dużo czasu, aby kompetentne instytucje wypracowały jej rozwiązanie.
Z wyrazami szacunku
Joanna Chrapkowska

Dyrektor XV LO

XLII Olimpiada Języka Francuskiego

rok szkolny 2018/2019

Mamy ogromny zaszczyt poinformować społeczność naszej szkoły, że w finale XLII Olimpiady Języka Francuskiego- etap centralny w Łodzi w dniach 04-06.04.2019 wzięło udział ośmioro uczniów z naszej szkoły.

Laureatami XLII Olimpiady Języka Francuskiego zostali:

Helena Tomaszewska z klasy C3 oraz Marcin Krzeczunowicz z klasy 2L

Finalistami zostali:

Edith Bardet z klasy 1C

Sandra Białousz z klasy 2L

Gabriela Fernandez

Jadwiga Mik z klasy 2 L

Jan Mołdawa z klasy 2 L

Stanisław Piórkowski z klasy 1C

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Profesora Tomasza Bocheńskiego

Rozmowy Istotne... o Leśmianie.

27 III (środa) g. 11.00 aula szkolna

Klasy: 3A, 3D, 2L, 2D, 3B (grupa humanistów)

Serdecznie zapraszam

Ewa Rzeczkowska z wychowankami

Serdecznie zapraszamy kandydatów na Dzień Otwarty w dniu 16 marca 2019 roku

w godzinach 9.00 - 15.00

Zobacz: program spotkania

12.03.2019r młodzież z klas IIIA, IIID, IIA, IID uczestniczyła w spotkaniu ze świadkiem historii, publicystą i dziennikarzem Adamem Michnikiem w ramach obchodów 30-rocznicy wydarzeń z 1989 roku - Okrągły Stół i Wybory 4 czerwca. Bardzo ciekawa i wartościowa rozmowa, spotkanie różnych pokoleń, na długo pozostanie w naszej pamięci.

zobacz zdjęcia

Informujemy, że w sekretariacie szkolnym wypłacane są stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zapraszamy!

Tegoroczna STUDNIÓWKA odbyła się 19.01.2019r. w Hoteliu Mariott. Uczestniczyli w niej maturzyści z klas IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIL, Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i zaproszeni goście.

To była wyjątkowa STUDNIÓWKA - z wielu powodów. I na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

zobacz zdjęcia

Informujemy, że p. Anna Sowińska z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej, współpracującej z naszą szkołą w dniu 1 marca (piątek) będzie udzielała indywidualnych konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego. 

Miejsce konsultacji: biblioteka szkolna.

Zapraszam

Mirosław Słomczewski

doradca zawodowy

W czwartek, 24 stycznia w naszej szkole odbyła się już piąta edycja Dnia Kultury Żydowskiej. Powspominajmy.

Sandra Wencewicz z klasy II A, Antonina Bednarkiewicz z klasy II L oraz zaproszony gość - Teofil Grynberg - poprowadzili warsztaty taneczne. 

Uczniowie i uczennice z klasy I B mieli okazję poznać i zastosować w praktyce najciekawsze tańce żydowskie.

 

Klasy pierwsze spotkały się z z panią Małgorzatą Kordowicz pełniącą funkcję rabina w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Rabinka  Małgorzata Kordowicz opowiedziała o tym, jak zmieniała się pozycja  kobiety w judaizmie.

Tego dnia, jednym z naszych gości był również pan Karol Becker, który poprowadził bardzo ciekawy wykład na temat historii powstania państwa Izrael.

 

Nasz gość Karol Becker oraz prof. Maciej Tomaszewski - organizator Dnia Kultury Żydowskiej.

W tym roku naszym wyjątkowym gościem była pani Rachel  Zilberg, która poprowadziła warsztaty literackie z twórczości Etgara Kereta oraz Davida Grossmana. Pani Rachel Zilberga przyjechała do nas aż z Izraela.

 

Szanowni Absolwenci,

serdecznie zapraszamy na obchody 100-lecia naszej Szkoły.

Dzień Absolwenta odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019r. w siedzibie Szkoły.  Początek o godz.10:00.

Ten dzień wypełnią nam: wspomnienia, zwiedzanie budynku, sal lekcyjnych oraz wystaw okolicznościowych, spotkania z nauczycielami i relaks w kawiarenkach przygotowanych przez obecnych uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy do nadsyłania Państwa wspomnień, skanów fotografii i wszelkich materiałów, które mogłyby ubarwić publikacje i wystawy okolicznościowe z okazji 100-lecia Waszej Szkoły. Wspomnienia i materiały prosimy nadsyłać, opatrzone tematem/dopiskiem „Wystawa 100-lecia”, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną na adres ul. Klonowa 16, 00-591 Warszawa.

Bliższych informacji udziela nauczycielka historii, p. Mirosława Bajszczak-Krzyżanowska, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Do zobaczenia!

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Chrapkowska

 

Zaproszenie

Obecność nauczycieli w czasie Dnia Absolwenta

Historia szkoły

Żmichowska - szkic 100-lecie

Osiemdziesiąt lat Żmichowskiej

Dziewięćdziesiąt lat Żmichowskiej

Teksty na 100-lecie

100 powodów ...

Zdjęcia z obchodów... cz.1

Zdjęcia z obchodów... cz.2

 

 

Uczysz się w liceum lub technikum, lubisz matematykę, czujesz, że chcesz wiedzieć o niej więcej, niż to, o czym słyszysz na lekcjach? A może nudzisz się w szkole, bo (prawie...) wszystko już umiesz? Zapraszamy na Uniwersytet Warszawski, na spotkania „Matematyki dla Ciekawych Świata”. W programie wykłady i ćwiczenia, w tym także przy komputerze.....

Zobacz szczegóły

 

Zobacz nowy plan lekcji

Dzień Kultury Żydowskiej - zobacz program

Serdecznie zapraszamy na koncert "Żmichowska Śpiewa", który odbedzie się w "Nowym Świecie Muzyki" przy ul.Nowy Świat 63, w dniu 21.01.2019r. o godz.18.30. Wstęp 20zł.

Mieliśmy odwołać ten koncert. Przeczekać ten trudny czas w ciszy. Ale zdecydowaliśmy jednak, że zaśpiewamy.
To będzie koncert specjalny zatytułowany NO HATE. Zapraszamy do współtworzenia go całą społeczność Żmichowskiej. Uczniów, rodziców, absolwentów. 
Swoje propozycje piosenek lub wierszy proszę zgłaszać bezpośrednio do Profesor Ewy Drobek w sali 210 lub przez dziennik elektroniczny Librus do soboty do godziny 17. 
Przyjdź 21 stycznia o godzinę 18 30 do Nowego Świata Muzyki i powiedz nie zgadzam się na agresję, nienawiść.