Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Rekrutacja

Zapraszamy na dzień otwarty dla kandydatów i ich rodziców w dniu 29 kwietnia 2020r.

 

Strona Biura Edukacji

Terminarz

Oferta rekrutacyjna

Porozumienie w sprawie współdziałania szkół cz.1 cz.2

 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej składają następujące dokumenty:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. Oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty
  3. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
  4. Kartę zdrowia
  5. Oświadczenie woli podjęcia nauki w XV LO (pobierz)

Kandydaci, których XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej nie było szkołą I wyboru wypełniają kwestionariusz osobowy (pobierz)

Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej (pobierz)