Logo

W dniu 11 września odbędzie się obowiązkowe zebranie z Rodzicami.

Poniżej harmonogram:

Spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z Dyrektorką szkoły-godz.17:15 (sala gimnastyczna)

Spotkanie dla rodziców uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – przedstawienie programu zajęć- godz.17:15 (aula)

Spotkania wychowawców z rodzicami- godz.18:00

Wybory do Rady Rodziców- godz.19:00