Logo

Przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywa się w sali nr 22

(parter - biblioteka)

 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

26.07.- 8:00 - 15:00

29.07.- 9:00 - 15:00

30.07.- 9:00 – 12:00