Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Wszystkich kandydatów piszących sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy wstępnej prosimy o przybycie w dniu 3 czerwca o godz 14:30  z legitymacją szkolną i długopisem.