Logo

Profesora Tomasza Bocheńskiego

Rozmowy Istotne... o Leśmianie.

27 III (środa) g. 11.00 aula szkolna

Klasy: 3A, 3D, 2L, 2D, 3B (grupa humanistów)

Serdecznie zapraszam

Ewa Rzeczkowska z wychowankami