Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy 3-letni międzynarodowy projekt "Maths&Languages". Koordynatorem projektu jest – zajmująca się propagowaniem matematyki wśród uczniów - francuska fundacja Maths.en.Jeans. W projekcie bierze udział 10 szkół z różnych krajów Unii Europejskiej: Francja, Belgia, Polska, Rumunia, Włochy.

Uczniowie prowadzą pracę badawczą pod kierunkiem nauczycieli matematyki i pracowników naukowych wyższych uczelni. Nasza szkoła współpracuje z "bliźniaczą szkołą" z Francji. W biężacym roku szkolnym odbyły się 2 wideokonferencje, nasza szkoła gościła również grupę uczniów i nauczycieli z Francji. Aktualnie przygotowujemy artykuły będące podsumowaniem całorocznej pracy (w języku angielskim).

W bieżącym roku szkolnym odbyły się 2 spotkania nauczycieli: Bordeaux, październik 2017 (przygotowanie pracy) oraz Iasi, czerwiec 2018 (podsumowanie I roku projektu). Spotkania odbywały się w języku angielskim.

Zobacz: dodatkowe informacje.