Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

W latach 2017-2018 uczniowie naszej szkoły brali udział w międzynarodowym projekcie organizowanym przez fundację Maths.En.Jeans. 

Uczniowie pracowali przez cały rok szkolny pod opieką nauczycieli matematyki i pracownika naukowego UW. Podsumowaniem całorocznej pracy był udział w międzynarodowym kongresie (Dusseldorf, kwiecień 2017 oraz Berlin, marzec 2018).

Na kongresie w Dusseldorfie uczniowie przedstawili prezentacje: DobbleCritères de divisibilité avec la somme des chiffres oraz Jouer au „Mauvais voisin” (w języku francuskim). Na stronie projektu zostały opublikowane 2 artykuły (w języku francuskim).

Na kongresie w Berlinie uczniowie zaprezentowali tematy: "Toutes les pierres sur le côté blanc" (w języku francuskim i angielskim), "Divisibility and last digits" (po angielsku) oraz "Distances sur la Terre" (tym razem po francusku). Aktualnie są przygotowywane artykuły do opublikowania (w języku angielskim).

Zobacz: dodatkowe informacje