Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

W dniach 5-6 X 2017 roku w Bordeaux odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie "Maths&Languages". Reprezentowałyśmy na tym spotkaniu naszą szkołę.

Pierwszy dzień był poświęcony przygotowaniom do nowego projektu, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem. W kolejnym dniu poznawaliśmy narzędzia, które będą nam potrzebne do realizacji projektu: E-twining, narzędzia do ewaluacji. 

Spotkanie odbywało sie w jezyku angielskim.

Zobacz: program spotkania