Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Jednym z zadań projektu było utworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i umieszczenie ich na szkolnej platformie Moodle (nalezy zalogować się jako gość na kursie Erasmus+).

Zobacz: adres platformy

Materiały powstały dzięki umiejętnościom nabytym na kursach metodycznych. Kursy zostały sfinansowane z programu Erasmus+.