Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Podczas konferencji " Kreatywny uczeń-kreatywny nauczyciel" , która odbyła się na terenie XV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej dnia 5 czerwca 2017 roku nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni prelegenci dzielili się wiedzą zdobytą podczas wielu lat pracy w systemie dwujęzycznym. Konferencja była też bardzo dobra okazją do upowszechnienia wiedzy zdobytej przez naszych nauczycieli podczas projektu "Żmichowska - Szkoła przyszłości" realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry. 

Zobacz: program

Już na etapie zapisów zorientowaliśmy się, że przygotowany przez nas program konferencji jest ciekawy i wielu nauczycieli z okolicznych szkół, a nawet innych miast, jest zainteresowanych wybranymi przez nas zagadnieniami.

Ostatecznie w konferencji uczestniczyło ok 60 nauczycieli. Przeprowadzona przez nas ewaluacja zajęć wykazała, że biorący w niej nauczyciele byli bardzo zainteresowani przedstawionymi tematami oraz docenili interaktywny charakter pracy z uczestnikami konferencji. Warto podkreślić również, że uczestnicy konferencji mieli okazję nie tylko zainspirować się wiedzą profesjonalnych prelegentów i nauczyć się od nich bardzo praktycznych, nowych ciekawostek tak aby potem wdrożyć je w swoich szkołach lub przeszkolić swoje rady pedagogiczne.

Najistotniejszą częścią konferencji było dla nas pokazanie zajęć dwujęzycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli Magdalenę Żaboklicką - biologa, Urszulę Ratuszyńską - nauczycielkę historii oraz WOS-u, Macieja Kopcia- nauczyciela chemii oraz Jolantę Otrębską -nauczycielkę matematyki. Nauczyciele Ci byli uczestnikami kursów językowo-metodycznych i podczas przygotowanych i zaprezentowanych  zajęć dwujęzycznych podzielili się z uczestnikami konferencji nową wiedza zdobyta podczas kursów w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry. Było to dla nas bardzo istotne, gdyż wiedza zdobyta podczas projektu "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości" pozwoliła nam na wprowadzenie w szkole nowocześniejszych metod pracy z uczniami (między innymi zakupiliśmy do pracowni językowej Ozoboty i rozpoczęliśmy wprowadzanie wiedzy językowej za pomocą robotów). Ta innowacja cieszy się dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej.

Ważnym punktem konferencji były też wykłady połączone z częścią warsztatową tak uznanych prelegentów jak Irina Grinevska, Jacek Mulczyk czy Luiza Wójtowicz- Waga. Prelekcje te cieszyły się ogromnym uznaniem oraz dały uczestnikom wiele inspiracji do dalszej pracy z uczniami w swoich szkołach.

Biorąc pod uwagę oceny uczestników konferencji oraz świetną organizację całej imprezy, którą zawdzięczamy dwóm organizatorkom Pani Profesor Agacie Górniak oraz Pani Profesor Annie Janaszek, uważamy, że upowszechnianie i dzielenie się naszą  wiedzą w ten sposób było efektywne i przyniosło satysfakcje zarówno prelegentom, jaki i uczestnikom konferencji.