Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Uwaga sukces….tym razem nauczycielski

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza szkoła zgłosiła się do udziału w Programie Erasmus+ Mobilność Kadry. Nasz projekt pt. Żmichowska-Europejska Szkoła Przyszłości został zaakceptowany i oceniony bardzo wysoko, otrzymaliśmy 95/100 punktów.

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2016 i będzie trwał przez dwa lata. Latem 2016 i 2017 kilkunastu nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w szkoleniach językowo-metodycznych w Anglii i Francji. Wyjazdy te umożliwiają nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie różnych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty z przedstawicielami zagranicznych szkół będą początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Równorzędnym celem naszego projektu jest również dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami z całej Polski. W czasie trwania projektu zamierzmy zorganizować konferencje metodyczne oraz warsztaty dotyczące nauczania w systemie dwujęzycznym oraz nauczania języków obcych. Pragniemy również stworzyć na szkolnej platformie e-learningowej bazę materiałów dydaktycznych dla szkół dwujęzycznych.