Logo

Olimpiada Matematyczna Juniorów już się rozpoczęła. Szczegóły: http://omj.edu.pl/o-olimpiadzie.

Zainteresowani gimnazjaliści zgłaszają się do nauczycieli matematyki.

Zobacz: treści zadań części korespondencyjnej - rozwiązania należy przesłać do dnia 16 X 2007.