Logo

Przypominamy uczniom , którzy wyrazili chęć przystąpienia do tegorocznej edycji Olimpiady Języka Francuskiego i wpisali się na listę, że etap szkolny OJF odbędzie się w ten czwartek 29.10.2015 w godz. 9.00-11.00. Prosimy o przybycie o 8.45 z ważną legitymacją szkolną. Numery sal, w których odbędzie się konkurs zostaną podane na tablicy ogłoszeń na I piętrze.

Życzymy powodzenia!