Logo

Szanowni Państwo,

w związku z III edycją rekrutacji do projektu pn. „Argos – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, która będzie trwała w okresie 14 – 30 września br., w załączeniu przesyłamy Regulamin naboru i uczestnictwa, Instrukcję wypełnienia i zatwierdzenia wniosku oraz wersję elektroniczną ulotki informacyjnej o projekcie.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież uczące się oraz zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 projektem zostanie objętych 200 uczniów: V i VI klasy szkół podstawowych, I-III klasy gimnazjów oraz I klasy szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez m.st. Warszawę. W ramach projektu, wszystkim uczestnikom zostaną bezpłatnie użyczone laptopy wraz z dostępem do Internetu na ponad 5 lat. Przez cały okres udziału w projekcie, uczestnicy będą mogli bezpłatnie korzystać ze wsparcia technicznego, świadczonego zdalnie lub w miejscu zamieszkania. Ponadto wszystkie osoby, zostaną przeszkolone z zakresu podstawowej obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania i korzystania z Internetu. Informacje, dotyczące trybu i  warunków rekrutacji, dostępne są na stronie http://argos.um.warszawa.pl

Projekt "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

dla Dzielnicy  Śródmieście

m. st. Warszawy