Logo
Rozpoczęcie roku szkolnego
 

Klasy licealne 1A, 1B, 1C, 1L - godz. 9:00 - w auli

Klasy licealne drugie i trzecie - godz. 9:30 - w salach lekcyjnych
z wychowawcami

Klasy gimnazjalne pierwsze i drugie – godz. 10:30 - w auli

Klasy gimnazjalne trzecie – godz. 10:30 - w salach lekcyjnych
z wychowawcami

 

Sprawdziany poziomujące dla klas pierwszych Gimnazjum:
 
z języka francuskiego - osoby, które uczyły się j. francuskiego 
- godz. 9:15 (przed uroczystym rozpoczęciem)
 
z języka angielskiego - obowiązkowo wszyscy - godz. 11:00
(po uroczystym rozpoczęciu)