Logo

W dniach 17-19 czerwca odbyła się wycieczka do Lublina, w której wzięło udział czternaścioro uczniów z klas 1 L, 1 C i 2 L. Opiekunami byli p. prof. Justyna Piątek i p. prof. Maciej Tomaszewski. Miasto Lublin okazało się być fascynującym źródłem wiedzy o kulturze jego dawnych żydowskich mieszkańców oraz o dwudziestowiecznych relacjach polsko-żydowskich. Wzięliśmy udział w zajęciach i warsztatach zorganizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, zwiedzaliśmy Muzeum na Majdanku, wystawę o niezależnym obiegu wydawniczym w PRL, a także perłę sztuki średniowiecznej, jaką jest Kaplica Trójcy Świętej.

Zobacz zdjęcia