Logo

W CZWARTEK – 28 MAJA ODBĘDZIE SIĘ KOŃCOWY EGZAMIN Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS: 0, A3 , B3 I C3 ORAZ DLA KANDYDATÓW Z INNYCH SZKÓŁ DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH.

EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZINIE 12:00, A KOŃCZY O GODZINIE 13:00.

WSZYSCY ZDAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO STAWIENIA SIĘ NAJPÓŹNIEJ O GODZINIE 11:30 Z LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ WE WSKAZANYCH PONIŻEJ SALACH:

  • UCZNIOWIE KLAS A3 I B3 – W SALI 17 (AULA)
  • UCZNIOWIE KLAS C3 ORAZ 0 – W SALI 308 (SALA GIMNASTYCZNA NA 3. PIĘTRZE)

KANDYDACI Z ZEWNĄTRZ – W SALACH: 10, 11 LUB 12 według list