Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Podstawowe dokumenty

 Statut XV Liceum Ogólnokształcącego
 Plan pracy szkoły
 Szkolny program edukacji kulturalnej
 Koncepcja pracy szkoły
 Regulamin przyznawania stypendium
 RODO
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkolne plany nauczania:

  Gimnazjum
  Liceum - klasy pierwsze
  Liceum - klasy drugie
  Liceum - klasy trzecie
  Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum 

Profilaktyka i wychowanie

  Program profilaktyczno-wychowawczy
  Procedury bezpieczeństwa

Dla nauczyciela:

 Regulamin kontroli zarządczej
 Procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 Regulamin Rady Pedagogicznej
 Procedura oceny pracy nauczycieli

 Kryteria kontroli i oceny ucznia:

 Kryteria oceny z wychowania fizycznego
 Kryteria oceny z j. angielskiego
 Kryteria oceny z j. francuskiego
 Kryteria oceny z j. polskiego
 Kryteria oceny z literatury i sztuki
 Kryteria oceny z j. hiszpańskiego
 Kryteria oceny z j. łacińskiego
 Kryteria oceny z przedsiębiorczości
 Kryteria oceny z chemii
 Kryteria oceny z edb
 Kryteria oceny z fizyki
 Kryteria oceny z geografii
 Kryteria oceny z historii
 Kryteria oceny z matematyki
 Kryteria oceny z plastyki
 Kryteria oceny z wok
 Kryteria oceny z wos
 Kryteria oceny z zajęć artystycznych
 Kryteria oceny z zajęć technicznych
 Kryteria oceny z informatyki
 Kryteria oceny z przyrody
 Kryteria oceny z biologii
 Kryteria oceny z etyki
 Kryteria oceny z religii