Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

RADA RODZICÓW przy XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. N. Żmichowskiej
ul. Klonowa 16, 00-591 Warszawa

Prezydium Rady Rodziców:
     Przewodnicząca: Beata Wasilczuk (2L)
     Zastępca: Piotr Jurkiewicz  (A3)
     Sekretarz: Rafał Różycki (1A)
     Członek: Beata Klepacka (1B)
     Członek: Justyna Głodek (3A)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
     Jolanta Fall (2C)
     Aleksandra Dudek (1D)

Konto bankowe: 26 1090 1870 0000 0001 1493 3685
     (wpłaty na Radę Rodziców, sekcję dwujęzyczną, zajęcia teatralne,
      zajęcia z rysunku architektonicznego, ochronę)

Terminy zebrań Rady Rodzców: w dniach zebrań z wychowawcami o godz. 17.00

Dokumenty:

  Regulamin Rady Rodziców

  Ordynacja wyborcza

Informacje różne:

  Uwaga Rodzice! Nowe narkotyki!