Logo

Dyrekcja

     mgr Joanna Chrapkowska - dyrektor

     mgr Małgorzata Gronostalska - wicedyrektor

Język polski

     mgr Justyna Dudkiewicz

     mgr Małgorzata Gronostalska

     mgr Justyna Jankowska

     mgr Ewa Rzeczkowska

     mgr Magdalena Walendzik-Bańko

     dr Zuzanna Wasilewska-Lipke

     mgr Joanna Maliszewska

Język łaciński

     mgr Mirosław Słomczewski

Język angielski

     mgr Ewa Drobek

     mgr Bożena Godley-Pakuła

     mgr Anna Janaszek-Syedlitz

     mgr Anna Lubieniecka

     mgr Anna Wach

     mgr Ewa Wiśniewska

Język francuski

     mgr Agnieszka Czerniakiewicz

     mgr Marzena Ekier

     mgr Maria Głowacka

     mgr Katarzyna Kozłowska

     mgr Ilona Krasnodębska

     dr hab. Radosław Kucharczyk

     dr Andréa Rando Martin

     mgr Justyna Piątek

     dr Sylwia Sawicka

     mgr Magdalena Węgrzecka-Krawczyk

     mgr Michel Paquet

Język hiszpański

     mgr Magdalena Putz-Alvarado

 Historia

     mgr Mirosława Bajszczak-Krzyżanowska

     mgr Katarzyna Bober

     mgr Urszula Ratuszyńska

 WOS

     mgr Urszula Ratuszyńska

     mgr Katarzyna Bober

 Matematyka

     mgr Agata Górniak

     mgr Jolanta Otrębska    

     mgr Arkadiusz Krużyński

     mgr Małgorzata Jarosławska

     mgr Maciej Chilecki

     mgr Magdalena Serafin

Biologia

     mgr Monika Szczucka-Smagowicz

     mgr Magdalena Żaboklicka

Fizyka

     mgr Joanna Chrapkowska

     mgr Maria Achtabowska

     mgr Maciej Chilecki

     mgr Leszek Pawlicki

Chemia

     dr Patrycja Grzeszczak

Geografia

     mgr Anna Piłatowicz

     mgr Grzegorz Kaczmarczyk

Informatyka

     mgr Sebastian Makara

Edukacja dla bezpieczeństwa

     mgr Beata Przybysz

Przedsiębiorczość

     mgr Mirosław Słomczewski

Plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne

     mgr Bogdan Mojkowski

Religia

     dr Jolanta Konkowska

     ks. Maciej Kulesza

Etyka

     mgr Joanna Maliszewska

Wychowanie fizyczne

     mgr Adam Czuba

     mgr Barbara Karpińska

     mgr Tomasz Kiejdo

     mgr Marcin Marek

     mgr Ewa Furmańska

     mgr Urszula Ornoch

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

     mgr Jolanta Kaźmierczak - pedagog

     mgr Wioletta Wojciechowska - psycholog

Biblioteka szkolna 

     mgr Anna Kowalczyk

     mgr Urszula Szambelan

Doradztwo zawodowe

    mgr Urszula Ratuszyńska