Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

O szkole » Historia Szkoły

1918

W przededniu niepodległości w Warszawie istniało 81 szkół żeńskich, w których uczyło się nieco ponad 15 tys. uczennic. Jedną z nich była prywatna szkoła żeńska mieszcząca się na ulicy Mokotowskiej 61, na IV piętrze kamienicy Wiktora Bychowskiego, zbudowanej w latach 1910-1912, najprawdopodobniej według projektu Mariana Kontkiewicza.

1919

Z inicjatywy Teodory Męczkowskiej, wówczas wizytatorki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, szkołę przejmuje Państwo Polskie i zostaje na jej podstawie utworzone gimnazjum żeńskie. Ma ono charakter nowatorski, przyjmuje bowiem do IV klasy gimnazjum absolwentki szkół powszechnych. Jego celem jest udostępnienie kształcenia dla dziewcząt z niezamożnych rodzin i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. 

Szkoła otrzymuje imię Narcyzy Żmichowskiej. 

Na pierwszą dyrektorkę Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Narcyzy Żmichowskiej zostaje powołana Maria Kiernikowa (pełni tę funkcję do 1945). 

1919-1921

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wspiera finansowo rozwój bazy materialnej gimnazjum. Szkoła otrzymuje dotacje do tworzonych bądź rozbudowywanych pracowni oraz na zakupy  księgozbioru.

1919-1939

W "ŻMICHOWSKIEJ" uzyskuje maturę co najmniej 317 dziewcząt.

1920-1921

Powstanie różnorodnych form życia społecznego szkoły, takich jak Koło Przyjaciół Szkoły, drużyna  harcerska,  szkolne koło PCK.

1921

Przekształcenie szkoły w gimnazjum 5-letnie przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

1922

Ulega likwidacji drużyna harcerska, a zostaje powołany Hufiec Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

1923

Pierwsza matura, do której podchodzą wychowanki  prof. Antoniny Ptaszyckiej. Zdaje ją co najmniej 12 uczennic.

1924

Powstanie Koła Krajoznawczego.

1926

Udział w przygotowaniu przesłania do społeczeństwa amerykańskiego: "SZKOLNICTWO POLSKIE W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU NA PAMIĄTKĘ 150-LECIA NIEPODLEGŁOSCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH" . Księgę podpisują Grono Pedagogiczne i uczennice Państwowego Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej. (Oryginał w Bibliotece Kongresu USA).

1928

Rozbudowa szkoły, wzmocnienie kadry i zwiększenie naboru ( do II wojny światowej placówka kształci rocznie około 260 uczennic).

1932

Reforma strukturalna szkolnictwa ( 6 klasowa szkoła powszechna, 4 klasowe gimnazjum i 2 klasowe liceum) czyni ze „Żmichowskiej” 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.

1933-34

Zakup działki leśnej w Zalesiu Górnym i budowa  domu (z 50 miejscami sypialnymi) o charakterze rekreacyjno-dydaktycznym. 

1939

W wyniku bombardowań i pożarów szkoła ulega zniszczeniu (spłonęły dokumenty szkoły, wyposażenie pracowni i większość księgozbioru). 

Udział uczennic i Grona Pedagogicznego w obronie Warszawy. 

Próby kontynuowania nauki po kapitulacji Warszawy w salach Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

1939-44

Organizacja tajnego nauczania na poziomie maturalnym.

1940

Pierwsza tajna matura czasu wojny. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy dyrektor Maria Kiernikowa. Maturę zdaje co najmniej 21 uczennic.

1941-44

W warunkach konspiracyjnego nauczania maturę zdaje co najmniej 75 uczennic.

1944

Żmichowska składa daninę krwi w Powstaniu Warszawskim.

Aleksandra Grzeszczak, absolwentka Żmichowskiej, pseud. „Oleńka”, sanitariuszka w Batalionie ZOŚKA, odznaczona Krzyżem Walecznych, rozstrzelana na Pawiaku 30 stycznia 1944.

Zofia Kasperska, matura uzyskana na tajnych kompletach w Żmichowskiej w1944, pseud. „Wanda, „Zosia”, łączniczka w Batalionie ZOŚKA, odznaczona Krzyżem Walecznych, poległa 9 września 1944r na ul. Książecej.

Irena Kołodziejska, tzw. mała matura w Żmichowskiej w 1939r, matura na tajnych kompletach w 1941r, pseud. „Irena”, łączniczka i sanitariuszka w Batalionie ZOŚKA, dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych, poległa 31 sierpnia 1944r.

Anna Wajcowicz, matura na tajnych kompletach Żmichowskiej w 1944r, pseud. „Hanna”, łączniczka w Batalionie Zośka, odznaczona Krzyżem Walecznych, poległa 1 sierpnia 1944r w walkach na ul. Okopowej.

1945

 Reaktywacja powojennej działalności „Żmichowskiej" przez Grono Pedagogiczne na czele z Teodorą Męczkowską. Na pierwszego dyrektora powołana zostaje Ludmiła Matusewicz (pełni funkcje do odwołania  z przyczyn politycznych w 1950r.)

1945-48

Wspólne losy "REYTANA" i "ŻMICHOWSKIEJ". Prowadzenie zajęć dla "bezdomnych Żmichowianek" staje się możliwe dzięki życzliwości i pomocy Dyrektora Stanisława Ostrowskiego i Grona Pedagogicznego z Reytana. Zajęcia odbywają się na drugiej zmianie w gościnnych murach tej szkoły przy  ul. Rakowieckiej 23. 

Wspólna Wigilia nauczycieli "Żmichowskiej" i "Rejtana". 

Trwanie uporczywych starań Dyrektor Ludmiły Matusewicz, Grona Pedagogicznego i rodziców o przydział lokalu szkolnego. W ich wyniku "Żmichowska" otrzymuje lokalizację przy ulicy Klonowej, w zabudowaniach Szkoły Ziemi Mazowieckiej, w znacznej mierze zniszczonych, a w części zajętych ponadto przez drukarnię miejską.

1946

Odzyskanie zdewastowanego przez wojnę Szkolnego Ośrodka w Zalesiu, remont domu, pozyskanie umeblowania i organizacja wycieczek, obozów i koloni dla młodzieży.

1948

Zakończenie roku szkolnego 1947/1948 we własnych murach. 

W ŻMICHOWSKIEJ utworzona zostaje  międzyszkolna pracownia fizyki.

1949

Pierwsza powojenna matura. Świadectwa uzyskują 54 uczennice

1950

Dyrektorem zostaje Anna Lewandowska.

Maturę zdają 92 uczennice.

1950-51

Przejęcie od drukarni miejskiej przyznanego szkole budynku (Klonowa 18), jego remont i adaptacja. 

Uwieńczone powodzeniem starania o działkę po zburzonym budynku na Klonowej 14. Budowa i nowe możliwości.

1951-1960

Egzamin dojrzałości zdają 1144 uczennice.

 

1954

Umiera założycielka szkoły Teodora Męczkowska.

1955-56

"Żmichowska" zostaje szkołą stowarzyszoną UNESCO i wykorzystuje szansę otwarcia się na świat. 

Szkoła kształtuje profil romanistyczny

1956-57

Powstanie "Jaskółczyn" - 91 Warszawskiej Drużyny Harcerek. (Oficjalnie 91 Drużyna ZHP im. Entuzjastek) - współzałożycielką i opiekunem zostaje Barbara Kryda.

1958

Rozpoczęcie wymian młodzieży ze szkołami francuskimi i belgijskimi w ramach programu szkół stowarzyszonych UNESCO.

1959

Zjazd wychowanek na jubileusz 40-lecia  szkoły. 

W roku 40-lecia Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej liczyło 720 uczennic, zaś Grono Pedagogiczne 38 osób.

1960

Wydanie  książki: "40-lecie Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej. Pamiętnik Zjazdu byłych wychowanek w Warszawie -29 listopada 1959".

1961-1970

Maturę zdaje 1495 uczennic i uczniów.

1962

Samorozwiązanie szczepu harcerskiego "Jaskółczyn".

1962-64

Koniec historii "Żmichowskiej" jako szkoły żeńskiej. Przyjęcia pierwszych uczniów. Koedukacja. 

Powstają klasy z rozszerzonym nauczaniem języka francuskiego, który w części klas jest językiem wykładowym.

1969

Dyrektorem szkoły zostaje Hanna Kocanowa. 

Konfiskata jednodniówki "Złote Gody", przygotowanej na 50-lecie "Żmichowskiej". Do ograniczonego rozpowszechniania trafia wersja "poprawiona".

1971-79

Działa spółdzielnia uczniowska "SEZAMEK", którą opiekuje się prof. Halina Szałek.

1971 – 1980

1511 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1972

Prof. Barbara Kryda publikuje swoisty manifest niepokornych. Ukazuje się on w "Polityce" p.t.: My tak uczyć nie chcemy. Wyznania nauczycielki.

1977

Gabriel Rżysko dyrektorem szkoły.

1978

Szkoła otrzymuje medal UNESCO.

1979

Uroczystości 60-lecia Żmichowskiej. Ich kronikę przygotowują koła PCK i FOTOGRAFIKÓW pod kierunkiem prof. Marii Donaj. 

Prezentacja publikacji nauczycielskich przez bibliotekę szkolną.

1980

Powstanie Koła NSZZ "Solidarność".

1981–1985

 475 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1982

Profesorowie: Barbara Majewska-Luftowa i Bronisław Niszcz zawieszeni w prawach nauczyciela za działalność antysocjalistyczną.

1983

Dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Zieliński.

1986–1990

Egzamin dojrzałości zdaje 495 uczennnic i uczniów.

1986

Dyrektorem zostaje Barbara Iwanowska.

1991–1995

656 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1991

Powstanie pierwszych  klas dwujęzycznych jednocześnie w 5 liceach w Polsce, w tym w "Żmichowskiej".

1991-2014

Czas remontów, czyli niekończąca się opowieść …

1993

Dyrektorem zostaje  Janina Jędrzejewska

1994

75 - lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej. 

Dyrektorem szkoły zostaje Ewa Wawrzeniecka.

1995

Powstanie  Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej.

1996–2000

467 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1996

Pierwszy rocznik zdaje maturę dwujęzyczną.

1997

Żmichowska poznaje Anglię, Szkocję i Irlandię - wyjazdy edukacyjne młodzieży organizowane przez prof. Wandę Chorzewską-Kucharczuk.

1998

"Żmichowska" organizuje Dzień Europejski.

1998-2014

200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza zapoczątkowała realizację wieloletniego programu poznawania i promocji naszej oraz światowej spuścizny literackiej pod nazwą DNI LITERATURY. Inicjatorkami tego projektu były: Justyna Jankowska i Katarzyna Klimowicz. W następnych latach opiekę nad  projektem sprawowała prof. Izabela Gac, a po jej odejściu na emeryturę Justyna Jankowska . Każdego roku przez kilka dni w „Żmichowskiej” trwa festiwal literatury. Odbywają się przedstawienia, dyskusje, warsztaty, spotkania z twórcami, projekcje filmów i wystawy w bibliotece.

1999

Reforma strukturalna w polskim szkolnictwie. "Żmichowska" staje się Zespołem Szkół nr 7, w którego skład wchodzą XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej oraz Gimnazjum nr 34 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

II Dni Literatury poświęcone literaturze angielskiej.

80-lecie szkoły.

Wydanie książki: "Osiemdziesiąt lat ŻMICHOWSKIEJ. Jubileusz XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej". 

"Adopcja SERCA" - udział w akcji pomocy głodującym dzieciom w Afryce. Organizuje prof. Piotr Sosnowski.

2001-2005

565 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

2000

III Dni Literatury poświęcone obrazowi Warszawy w literaturze.

2001

IV Dni Literatury poświęcone literaturze fantastycznej.

2002

V Dni Literatury poświęcone literaturze zachodnioeuropejskiej

2003-2014

Prof. Maria Głowacka wdraża koncepcjęinterdyscyplinarnego projektu wychowawczo-edukacyjnego "Żmichowska Szkoła Radości". Każdego roku w okresie rekolekcji odbywają się zajęcia interdyscyplinarne: warsztaty ( literackie, plastyczne,muzyczne, kulinarne), spotkania z zaproszonymi gośćmi, odwiedziny hospicjów, domów dziecka i świątyń. Są one podporządkowane motywowi  wybranemu na dany rok.

2003

VI DNI LITERATURY

Żmichowska Szkoła Radości - RADOŚĆ

2004

VII Dni Literatury – Literatura i kultura Dalekiego Wschodu.

II Żmichowska Szkoła Radości - ŚWIATŁO

85 lat Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej.

Zespół Szkół nr 7 zostaje przemianowany na Zespół Szkół nr 67.

2005

Dyrektorem Liceum i Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej zostaje Joanna Chrapkowska.

VIII Dni Literatury – Literatura SŁOWIAŃSZCZYZNY.

III Żmichowska Szkoła Radości - SŁOWO

2005-2014

Dni FRANKOFONII to coroczne święto języka i kultury francuskiej, odbywające się każdego roku w marcu.

Biblioteka realizuje program: "Wielkie Książnice Narodowe i ich rola w kulturze".

Wystawy w bibliotece promujące czytelnictwo uczniów.

2006-2010

623 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

2006-2014

Zostaje „zwodowany” kolejny okręt flagowy Żmichowskiej: Teatralny Festiwal Amatorski - Żmichowska TFAŻ, będący konkursową prezentacją  dokonań warszawskich teatrów szkolnych. Projekt powstał z inicjatywy uczniów Magdy Gutowskiej i Konrada Ozdowskiego, zaś jego opiekunkami byli: Natalia Mosor, Michał Friedrich, Jolanta Kaźmierczak, Magdalena Żaboklicka i Izabela Gac.  

2006

W rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego z inicjatywy uczennicy klasy maturalnej Aleksandry Rosy na murach naszej szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa, przypominająca, że był Żmichowiakiem. Tablica ufundowana została przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Żmichowskiej. Gościmy Jego Rodziców. Biblioteka prezentuje wystawę: "Jacek Kaczmarski - życie i twórczość".

IX DNI LITERATURY – Literatura IBEROAMERYKAŃSKA

IV Zmichowska Szkoła Radości – ŻYCIE 

2007-2014

Jacek Kaczmarski – trwała pamięć. Kolejne roczniki naszej młodzieży fascynują się  twórczością i legendą Jacka Kaczmarskiego, odnajdując nowe i inspirujące treści.

Uczniowie Mateusz Biesiada, Ewa Brzeska, Ola Rosa i Bartosz Węgierek zakładają Koło Miłośników Twórczości Jacka Kaczmarskiego. Powstaje koncepcja corocznego przeglądu – festiwalu poezji śpiewanej barda Solidarności, odbywającego się na zakończenie roku szkolnego. Opiekę nad  projektem sprawują: Urszula Szambelan i Mirosława Bajszczak.

2007

II Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

Spotkanie filmowo-muzyczne w 50 rocznicę urodzin Jacka Kaczmarskiego pt: „A twórczość pozostała”.

V Żmichowska Szkoła Radości – CZAS

X DNI LITERATURY – Wyspiański, Conrad, Szymanowski.

2008

TFAŻ po raz III.

VI Żmichowska Szkoła Radości – CISZA

ŻMICHOWSKA śpiewa Jacka Kaczmarskiego. Wykonawcami byli uczniowie, rodzice, znajomi i nasi absolwenci.

XI DNI LITERATURY – MŁODOŚĆ. HERBERT I INNI

2009

VII Żmichowska Szkoła Radości – PŁOMIEŃ

TFAŻ po raz IV

II Szkolny przegląd piosenek „Żmichowska śpiewa Jacka Kaczmarskiego”

Liceum i Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej świętują 90-lecie szkoły.

Wydajemy 4 już książkę  -  „DZIEWIĘĆDZIESIĄT LAT ŻMICHOWSKIEJ”.

Grono Pedagogiczne uzyskuje godne miejsce do pracy w nowym pokoju nauczycielskim. 

Biblioteka przenosi się  pomieszczeń na parterze szkoły. Rada Rodziców finansuje nowy regał do magazynowania zwartego. Następuje integracja rozproszonych zbiorów bibliotecznych.

XII DNI LITERATURY - konkurs przedstawień.

Gimnazjum nr 34 z Oddziałami Dwujęzycznymi zostaje przekształcone w Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej.

2010-2014

„Być jak doktor House” – konkurs wiedzy medycznej dla gimnazjalistów. Opiekun projektu prof. Barbara Ciosek.

2010

VIII Żmichowska Szkoła Radości – ZNAK

Wystawa w bibliotece: „Motywy i inspiracje religijne”. 

V TFAŻ

 „…A źródło wciąż bije...” – Żmichowska śpiewa poezje Jacka Kaczmarskiego. Rok III

XIII Dni Literatury – W świecie wyobraźni

2011-2014

533 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

2011

Powstaje projekt promujący nauki przyrodnicze: Dzień Nauk Ścisłych. Jego animatorkami są Barbara Ciosek i Magdalena Żaboklicka.

Premiera „Wieczernika” Ernesta Brylla. Pomysłodawcą i reżyserem był Jakub Kaczmarek (IIL). Opiekę nad projektem sprawowała Mirosława Bajszczak.

IX Żmichowska Szkoła Radości - DROGA

VI Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska

Koncert „Jacka Kaczmarskiego obrazy poezją malowane…” – Rok IV

XIV Dni literatury – Literatura romantyzmu.

2012

 X Jubileuszowa Żmichowska Szkoła Radości – SERCE

Wydajemy książkę „Żmichowska Szkoła Radości. Projekt Edukacyjno-Wychowawczy. Warszawa 2002- 2012”.

WODA – Dzień  Nauk Ścisłych.

Koncert „Jacka Kaczmarskiego Historia w poezje przekuwana”. Rok V

TFAŻ po raz VII

XV Dni Literatury – Polscy Żydzi – Polska wielokulturowa. Koordynacja projektu prof. Justyna Jankowska.

Wystawa w bibliotece: „…Dwa narody karmione stuleci cierpieniem”. Opieka Justyna Dutkiewicz i Urszula Szambelan.

 

2013

XI Żmichowska Szkoła Radości – ŹRÓDŁO. W jej ramach zorganizowana została akcja charytatywna, która umożliwi korzystanie z wody dzieciom i ich rodzinom w regionie Masaka w Ugandzie.  

ENERGIA – Dni  Nauk Ścisłych.

VIII TFAŻ

Koncert „Jacka Kaczmarskiego tańce ze związanymi nogami” Rok VI

Święto Niepodległości w Żmichowskiej to coroczny program wystaw, śpiewania pieśni patriotycznych, okolicznościowych gazetek, filmów i przedstawień. Animatorami są nauczyciele historii: Jadwiga Adamczyk, Mirosława Bajszczak, Urszula Ratuszyńska i Maciej Tomaszewski.

XVI Dni Literatury – Twórczość Sławomira Mrożka

Wystawa w bibliotece: „Tańczący Tango…czyli Sławomira Mrożka Przypadki”.    

2014

Zorganizowanie projektu „Zdrowy Żmichowiak”, promującego zdrowy i aktywny styl życia przez Barbarę Karpińską i Edytę Biczak.

Wydanie płyty „Żmichowska śpiewa”, prezentującej piosenki śpiewane przez naszych gimnazjalistów, licealistów i absolwentów. Opiekunką projektu jest  prof. Ewa Drobek, a  finansuje go Rada Rodziców.

Dzień Nauk Ścisłych - ZMYSŁY

XII Żmichowska Szkoła Radości – SMAK. W jej ramach zorganizowana zostanie akcja charytatywna na rzecz głodujących dzieci w Bongor, w Czadzie.

IX TFAŻ – Spektakl „GARDENIA” w reżyserii Olgi Miałkowskiej i Matyldy Szempruch został wybrany najlepszym spektaklem festiwalu tak przez jury jak i przez publiczność.

Marcowe, coroczne  DNI FRANKOFONII

Koncert „Jacka Kaczmarskiego lęki egzystencjalne – 25 lat wolności”. Rok VII

Prof. Sylwia Sawicka otrzymuje Order Palm Akademickich w randze Kawalera.

Liceum i Gimnazjum świętują 95 – lecie szkoły.

W ŻMICHOWSKIEJ uczy się 269 gimnazjalistów w 9 klasach i 397 licealistów w 13 klasach. Grono Pedagogiczne liczy 65 pedagogów, w tym 23 nauczycieli dyplomowanych i 28 mianowanych. Administrację i obsługę szkoły zapewnia 16 osób.

Wydanie książki: „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej. 1919-2014. Rok Jubileuszowy”.


      Opracowała Urszula Ewa Szambelan