Logo

 HISTORIA SZKOŁY

O szkole » Historia Szkoły

1916

Jan Miłkowski, dyrektor Wyższych Kursów Pedagogicznych, zakłada gimnazjum żeńskie z programem szkół męskich. Szkoła  mieści się na ulicy Mokotowskiej 61, na IV piętrze kamienicy Wiktora Bychowskiego, zbudowanej w latach 1910-1912, najprawdopodobniej według projektu Mariana Kontkiewicza.

Szkoła jest ściśle związana z kursami pedagogicznymi dla kobiet. Ma być także szkołą ćwiczeń i praktyk dla uczestniczek tych kursów.

Pełna nazwa nowej szkoły: Stowarzyszenie ośmioklasowe gimnazjum żeńskie Jana Miłkowskiego.

1919

Z inicjatywy Teodory Męczkowskiej, wówczas wizytatorki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, szkołę Jana Miłkowskiego przejmuje Państwo Polskie i zostaje na jej podstawie utworzone gimnazjum żeńskie. Ma ono charakter nowatorski, przyjmuje bowiem do IV klasy gimnazjum absolwentki szkół powszechnych. Jego celem jest udostępnienie kształcenia dla dziewcząt z niezamożnych rodzin i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. 

Szkoła otrzymuje imię Narcyzy Żmichowskiej.

 Siedziba szkoły znajduje się nadal na ul. Mokotowskiej 61 

Na pierwszą dyrektorkę Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Narcyzy Żmichowskiej zostaje powołana Maria Kiernikowa (pełni tę funkcję do 1945). 

1919-1921

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wspiera finansowo rozwój bazy materialnej gimnazjum. Szkoła otrzymuje dotacje do tworzonych bądź rozbudowywanych pracowni oraz na zakupy  księgozbioru.

1919-1939

W "ŻMICHOWSKIEJ" uzyskuje maturę co najmniej 317 dziewcząt.

1920-1921

Powstanie różnorodnych form życia społecznego szkoły, takich jak Koło Przyjaciół Szkoły, drużyna  harcerska,  szkolne koło PCK.

1921

Przekształcenie szkoły w gimnazjum 5-letnie przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

1922

Ulega likwidacji drużyna harcerska, a zostaje powołany Hufiec Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

1923

Pierwsza matura, do której podchodzą wychowanki   Antoniny Ptaszyckiej. Zdaje ją co najmniej 12 uczennic.

1924

Powstanie Koła Krajoznawczego.

1926

Udział w przygotowaniu przesłania do społeczeństwa amerykańskiego: "SZKOLNICTWO POLSKIE W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU NA PAMIĄTKĘ 150-LECIA NIEPODLEGŁOSCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH" . Księgę podpisują Grono Pedagogiczne i uczennice Państwowego Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej. (Oryginał w Bibliotece Kongresu USA).

1928

Rozbudowa szkoły, wzmocnienie kadry i zwiększenie naboru ( do II wojny światowej placówka kształci rocznie około 260 uczennic).

1932

Reforma strukturalna szkolnictwa ( 6 klasowa szkoła powszechna, 4 klasowe gimnazjum i 2 klasowe liceum) czyni ze „Żmichowskiej” 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.

1933-35

Zakup działki leśnej w Zalesiu Górnym i budowa  domu (z 50 miejscami sypialnymi) o charakterze rekreacyjno-dydaktycznym. 

1939

W wyniku bombardowań i pożarów szkoła ulega zniszczeniu (spłonęły dokumenty szkoły, wyposażenie pracowni i większość księgozbioru). 

Udział uczennic i Grona Pedagogicznego w obronie Warszawy. 

Próby kontynuowania nauki po kapitulacji Warszawy w salach Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

1939-44

Organizacja tajnego nauczania na poziomie maturalnym.

1940

Pierwsza tajna matura czasu wojny. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy dyrektor Maria Kiernikowa. Maturę zdaje co najmniej 21 uczennic.

1941-44

W warunkach konspiracyjnego nauczania maturę zdaje co najmniej 75 uczennic.

1944

Żmichowska składa daninę krwi w Powstaniu Warszawskim.

Aleksandra Grzeszczak, absolwentka Żmichowskiej, pseud. „Oleńka”, sanitariuszka w Batalionie ZOŚKA, odznaczona Krzyżem Walecznych, rozstrzelana na Pawiaku 30 stycznia 1944.

Zofia Kasperska, matura uzyskana na tajnych kompletach w Żmichowskiej w1944, pseud. „Wanda, „Zosia”, łączniczka w Batalionie ZOŚKA, odznaczona Krzyżem Walecznych, poległa 9 września 1944r na ul. Książęcej.

Irena Kołodziejska, tzw. mała matura w Żmichowskiej w 1939r, matura na tajnych kompletach w 1941r, pseud. „Irena”, łączniczka i sanitariuszka w Batalionie ZOŚKA, dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych, poległa 31 sierpnia 1944r.

Anna Wajcowicz, matura na tajnych kompletach Żmichowskiej w 1944r, pseud. „Hanna”, łączniczka w Batalionie Zośka, odznaczona Krzyżem Walecznych, poległa 1 sierpnia 1944r w walkach na ul. Okopowej.

1945

Reaktywacja powojennej działalności „Żmichowskiej" przez Grono Pedagogiczne na czele z Teodorą Męczkowską. Na pierwszego dyrektora powołana zostaje Ludmiła Matusewicz (pełni funkcje do odwołania  z przyczyn politycznych w 1950r.)

1945-48

Wspólne losy "REYTANA" i "ŻMICHOWSKIEJ". Prowadzenie zajęć dla "bezdomnych Żmichowianek" staje się możliwe dzięki życzliwości i pomocy Dyrektora Stanisława Ostrowskiego i Grona Pedagogicznego z Rejtana. Zajęcia odbywają się na drugiej zmianie w gościnnych murach tej szkoły przy  ul. Rakowieckiej 23. 

Wspólna Wigilia nauczycieli "Żmichowskiej" i "Rejtana". 

Trwanie uporczywych starań Dyrektor Ludmiły Matusewicz, Grona Pedagogicznego i rodziców o przydział lokalu szkolnego. W ich wyniku "Żmichowska" otrzymuje lokalizację przy ulicy Klonowej, w zabudowaniach Szkoły Ziemi Mazowieckiej, w znacznej mierze zniszczonych, a w części zajętych ponadto przez drukarnię miejską.

1946

Odzyskanie zdewastowanego przez wojnę Szkolnego Ośrodka w Zalesiu, remont domu, pozyskanie umeblowania i organizacja wycieczek, obozów i koloni dla młodzieży.

1948

Zakończenie roku szkolnego 1947/1948 we własnych murach. 

W ŻMICHOWSKIEJ utworzona zostaje  międzyszkolna pracownia fizyki.

1949

Pierwsza powojenna matura. Świadectwa uzyskują 54 uczennice

1950

Dyrektorem zostaje Anna Lewandowska.

Maturę zdają 92 uczennice.

1950-51

Przejęcie od drukarni miejskiej przyznanego szkole budynku (Klonowa 18), jego remont i adaptacja. 

Uwieńczone powodzeniem starania o działkę po zburzonym budynku na Klonowej 14. Budowa i nowe możliwości.

1951-1960

Egzamin dojrzałości zdają 1144 uczennice.

 

1954

Umiera Teodora Męczkowska, założycielka Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Narcyzy Żmichowskiej.

1955-56

"Żmichowska" zostaje szkołą stowarzyszoną UNESCO i wykorzystuje szansę otwarcia się na świat. 

Szkoła zmienia  profil na romanistyczny

1956-57

Powstaje "Jaskółczyn" - 91 Warszawska Drużyna Harcerek. (Oficjalnie 91 Drużyna ZHP im. Entuzjastek) - współzałożycielką i opiekunem zostaje Barbara Kryda.

1958-2019

Rozpoczęcie programu wymian młodzieży ze szkołami francuskimi i belgijskimi w ramach programu szkół stowarzyszonych UNESCO.

1959

Zjazd wychowanek na jubileusz 40-lecia  szkoły. 

W roku 40-lecia Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej liczyło 720 uczennic, zaś Grono Pedagogiczne 38 osób.

1960

Wydanie  książki: "40-lecie Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej. Pamiętnik Zjazdu byłych wychowanek w Warszawie -29 listopada 1959".

1961-1970

Maturę zdaje 1495 uczennic i uczniów.

1962

Samorozwiązanie szczepu harcerskiego "Jaskółczyn".

1962-64

Koniec historii "Żmichowskiej" jako szkoły żeńskiej. Przyjęcia pierwszych uczniów. Koedukacja. 

Powstają klasy z rozszerzonym nauczaniem języka francuskiego, który w części klas jest językiem wykładowym.

1969

Dyrektorem szkoły zostaje Hanna Kocan. 

Konfiskata jednodniówki "Złote Gody", przygotowanej na 50-lecie "Żmichowskiej". Do ograniczonego rozpowszechniania trafia wersja "poprawiona".

1971-79

Działa spółdzielnia uczniowska "SEZAMEK", którą opiekuje się  Halina Szałek.

1971 – 1980

1511 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1972

Prof. Barbara Kryda publikuje swoisty manifest niepokornych. Ukazuje się on w "Polityce" p.t.: „My tak uczyć nie chcemy. Wyznania nauczycielki”.

1977

Gabriel Rżysko dyrektorem szkoły.

1978

Szkoła otrzymuje medal UNESCO.

1979

Uroczystości 60-lecia Żmichowskiej. Ich kronikę przygotowują koła PCK i FOTOGRAFIKÓW pod kierunkiem  Marii Donaj. 

Prezentacja publikacji nauczycielskich przez bibliotekę szkolną.

1980

Powstanie Koła NSZZ "Solidarność".

1981–1985

 475 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1982

 Barbara Majewska-Luftowa i Bronisław Niszcz zawieszeni w prawach nauczyciela za działalność antysocjalistyczną.

1983

Dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Zieliński.

1986–1990

Egzamin dojrzałości zdaje 495 uczennic i uczniów.

1986

Dyrektorem zostaje Barbara Iwanowska.

1991–1995

656 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1991

Powstanie pierwszych  klas dwujęzycznych jednocześnie w 5 liceach w Polsce, w tym w "Żmichowskiej".

1991-2014

Czas remontów, czyli niekończąca się opowieść …

1993

Dyrektorem zostaje  Janina Jędrzejewska

1994

75 - lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej. 

Dyrektorem szkoły zostaje Ewa Wawrzeniecka.

1995

Powstanie  Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej.

1996–2000

467 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

1996

Pierwszy rocznik zdaje maturę dwujęzyczną.

1997

Żmichowska poznaje Anglię, Szkocję i Irlandię - wyjazdy edukacyjne młodzieży organizowane przez Wandę Chorzewską - Kucharczuk.

1998

"Żmichowska" organizuje Dzień Europejski.

1998-2019

200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza zapoczątkowała realizację wieloletniego programu poznawania i promocji naszej oraz światowej spuścizny literackiej pod nazwą DNI LITERATURY. Inicjatorkami tego projektu były: Justyna Jankowska i Katarzyna Klimowicz. W następnych latach opiekę nad  projektem sprawowała  Izabela Gac, a po jej odejściu na emeryturę Justyna Jankowska, Małgorzata Gronostalska oraz Ewa Rzeczkowska.  Każdego roku przez 2-3 dni w „Żmichowskiej” trwa festiwal literatury. Odbywają się przedstawienia, dyskusje, warsztaty, spotkania z twórcami, projekcje filmów i wystawy w bibliotece.

1999

Reforma strukturalna w polskim szkolnictwie. "Żmichowska" staje się Zespołem Szkół nr 7, w którego skład wchodzą XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej oraz Gimnazjum nr 34 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

II Dni Literatury poświęcone literaturze angielskiej.

80-lecie szkoły.

Wydanie książki: "Osiemdziesiąt lat ŻMICHOWSKIEJ. Jubileusz XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej". 

"Adopcja SERCA" - udział w akcji pomocy głodującym dzieciom w Afryce. Organizuje  Piotr Sosnowski.

2001-2005

565 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

2000

III Dni Literatury poświęcone obrazowi Warszawy w literaturze.

2001

IV Dni Literatury poświęcone literaturze fantastycznej.

2002

V Dni Literatury poświęcone literaturze zachodnioeuropejskiej.

„Nauczanie dwujęzyczne z perspektywy ucznia” – konferencja zorganizowana przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły, w której brała udział młodzież ze szkół dwujęzycznych z 13 krajów Europy.

2003-2019

Maria Głowacka wdraża koncepcję interdyscyplinarnego projektu wychowawczo-edukacyjnego "Żmichowska Szkoła Radości". Każdego roku w okresie rekolekcji odbywają się zajęcia interdyscyplinarne: warsztaty ( literackie, plastyczne, muzyczne, kulinarne), spotkania z zaproszonymi gośćmi, odwiedziny hospicjów, domów dziecka i świątyń. Są one podporządkowane motywowi  wybranemu na dany rok.

2003

VI DNI LITERATURY

Żmichowska Szkoła Radości - RADOŚĆ

2004

VII Dni Literatury – Literatura i kultura Dalekiego Wschodu.

II Żmichowska Szkoła Radości - ŚWIATŁO

85 lat Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej.

Zespół Szkół nr 7 zostaje przemianowany na Zespół Szkół nr 67.

2005

Dyrektorem Liceum i Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej zostaje Joanna Chrapkowska.

VIII Dni Literatury – Literatura SŁOWIAŃSZCZYZNY.

III Żmichowska Szkoła Radości – SŁOWO

Monika Szczucka otrzymuje Order Palm Akademickich – odznaczenie francuskiego Ministra Edukacji Narodowej.

2005-2019

Dni FRANKOFONII to coroczne święto języka i kultury francuskiej, odbywające się każdego roku w marcu.

Biblioteka realizuje program: "Wielkie Książnice Narodowe i ich rola w kulturze".

Wystawy w bibliotece promujące czytelnictwo uczniów.

Zuzanna Wasilewska-Lipke i Monika Szczucka zostały w wyniku konkursu oddelegowane przez MEN do pracy dydaktyczno - wychowawczej w Szkole Europejskiej Bruksela I. Z. Lipke prowadziła zajęcia z j. polskiego, filozofii i nauk humanistycznych, a M. Szczucka uczyła biologii, od 2007 r. pełniła funkcję koordynatora dla klas IV – V wszystkich sekcji językowych. Od 2019 jest ekspertem i egzaminatorem z biologii w Szkołach Europejskich.

2006-2010

623 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

2006-2019

Zostaje „zwodowany” kolejny okręt flagowy Żmichowskiej: Teatralny Festiwal Amatorski - Żmichowska TFAŻ, będący konkursową prezentacją  dokonań warszawskich teatrów amatorskich. Projekt powstał z inicjatywy uczniów Magdy Gutowskiej i Konrada Ozdowy. Opiekunkami pierwszego festiwalu byli: Jolanta Kaźmierczak, Natalia Mosor, Michał Friedrich, Magdalena Żaboklicka i Izabela Gac.

W organizację kolejnych edycji festiwalu byli zaangażowani Jolanta Kaźmierczak, Justyna Jankowska, Magdalena Żaboklicka, Sylwia Sawicka, Mirosława Bajszczak, Ewa Drobek, Justyna Dutkiewicz, Magdalena Węgrzecka i Bogdan Mojkowski. 

2006

W rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego z inicjatywy uczennicy klasy maturalnej Aleksandry Rosy na murach naszej szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa, przypominająca, że był Żmichowiakiem. Tablica ufundowana została przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Żmichowskiej. Gościmy Jego Rodziców. Biblioteka prezentuje wystawę: "Jacek Kaczmarski - życie i twórczość".

IX DNI LITERATURY – Literatura IBEROAMERYKAŃSKA

IV Żmichowska Szkoła Radości – ŻYCIE 

2007-2018

Jacek Kaczmarski – trwała pamięć. Kolejne roczniki naszej młodzieży fascynują się  twórczością i legendą Jacka Kaczmarskiego, odnajdując nowe i inspirujące treści.

Uczniowie Mateusz Biesiada, Ewa Brzeska, Ola Rosa i Bartosz Węgierek zakładają Koło Miłośników Twórczości Jacka Kaczmarskiego. Powstaje koncepcja corocznego przeglądu – festiwalu poezji śpiewanej barda Solidarności, odbywającego się na zakończenie roku szkolnego. Opiekę nad  projektem sprawują: Urszula Szambelan, Mirosława Bajszczak i Sebastian Makara.

2007

II Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

Spotkanie filmowo-muzyczne w 50 rocznicę urodzin Jacka Kaczmarskiego pt.: „A twórczość pozostała”.

V Żmichowska Szkoła Radości – CZAS

X DNI LITERATURY – Wyspiański, Conrad, Szymanowski.

2008

TFAŻ po raz III.

VI Żmichowska Szkoła Radości – CISZA

ŻMICHOWSKA śpiewa Jacka Kaczmarskiego. Wykonawcami byli uczniowie, rodzice, znajomi i nasi absolwenci.

XI DNI LITERATURY – MŁODOŚĆ. HERBERT I INNI

2009

VII Żmichowska Szkoła Radości – PŁOMIEŃ

TFAŻ po raz IV

II Szkolny przegląd piosenek „Żmichowska śpiewa Jacka Kaczmarskiego”

Liceum i Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej świętują 90-lecie szkoły.

Wydajemy 4 już książkę  -  „DZIEWIĘĆDZIESIĄT LAT ŻMICHOWSKIEJ”.

Grono Pedagogiczne uzyskuje godne miejsce do pracy w nowym pokoju nauczycielskim. 

Biblioteka przenosi się  pomieszczeń na parterze szkoły. Rada Rodziców finansuje nowy regał do magazynowania zwartego. Następuje integracja rozproszonych zbiorów bibliotecznych.

XII DNI LITERATURY - konkurs przedstawień.

Gimnazjum nr 34 z Oddziałami Dwujęzycznymi zostaje przekształcone w Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej.

2010-2014

„Być jak doktor House” – konkurs wiedzy medycznej dla gimnazjalistów. Opiekun projektu  Barbara Ciosek.

2010

VIII Żmichowska Szkoła Radości – ZNAK

Wystawa w bibliotece: „Motywy i inspiracje religijne”. 

V TFAŻ

 „…A źródło wciąż bije...” – Żmichowska śpiewa poezje Jacka Kaczmarskiego. Rok III

XIII Dni Literatury – W świecie wyobraźni

2011-2014

533 uczennic i uczniów uzyskuje maturę.

2011

Powstaje projekt promujący nauki przyrodnicze: Dzień Nauk Ścisłych. Jego animatorkami są Barbara Ciosek i Magdalena Żaboklicka.

Premiera „Wieczernika” Ernesta Brylla. Pomysłodawcą i reżyserem był Jakub Kaczmarek (IIL). Opiekę nad projektem sprawowała Mirosława Bajszczak.

IX Żmichowska Szkoła Radości - DROGA

VI Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska

Koncert „Jacka Kaczmarskiego obrazy poezją malowane…” – Rok IV

XIV Dni literatury – Literatura romantyzmu.

2012

 X Jubileuszowa Żmichowska Szkoła Radości – SERCE

Wydajemy książkę: „Żmichowska Szkoła Radości. Projekt Edukacyjno-Wychowawczy. Warszawa 2002- 2012”.

WODA – Dzień  Nauk Ścisłych.

Koncert „Jacka Kaczmarskiego Historia w poezje przekuwana”. Rok V

TFAŻ po raz VII

XV Dni Literatury – Polscy Żydzi – Polska wielokulturowa. Koordynacja projektu  Justyna Jankowska.

Wystawa w bibliotece: „…Dwa narody karmione stuleci cierpieniem”. Opieka Justyna Dutkiewicz i Urszula Szambelan.

 2013-2019

Dzień Kultury Żydowskiej. Projekt edukacyjny poświęcony literaturze i kulturze żydowskiej. Animatorzy:  Maciej Tomaszewski i Urszula Ratuszyńska.  

2013

XI Żmichowska Szkoła Radości – ŹRÓDŁO. W jej ramach zorganizowana została akcja charytatywna, która umożliwi korzystanie z wody dzieciom i ich rodzinom w regionie Masaka w Ugandzie.  

ENERGIA – Dni  Nauk Ścisłych.

VIII Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

Rok VI Koncert „Jacka Kaczmarskiego tańce ze związanymi nogami”. Wystawa w bibliotece.

Święto Niepodległości w Żmichowskiej to coroczny program wystaw, śpiewania pieśni patriotycznych, okolicznościowych gazetek, filmów i przedstawień. Animatorami są nauczyciele historii: Jadwiga Adamczyk, Mirosława Bajszczak, Urszula Ratuszyńska i Maciej Tomaszewski.

XVI Dni Literatury – Twórczość Sławomira Mrożka

Wystawa w bibliotece: „Tańczący Tango…czyli Sławomira Mrożka Przypadki”.   

2014-2019

Pierwsza odsłona projektu „Żmichowska śpiewa”. Jest to prezentacja piosenek wykonywanych, także w językach obcych, przez naszych gimnazjalistów, licealistów i absolwentów. Finalnym rezultatem projektu są płyty profesjonalnie nagrane w studiu nagrań. Animatorką i opiekunką projektu jest   Ewa Drobek, a  finansuje go Rada Rodziców.

Projekt „Zdrowy Żmichowiak”, promujący zdrowy i aktywny styl życia. Warsztaty, wykłady, filmy i spotkania. Barbara Karpińska i Edyta Biczak.

Bierzemy udział W Szlachetnej Paczce. Zbiórki organizuje Samorząd Szkolny pod  opieką Anny Piłatowicz.

2014

Dzień Nauk Ścisłych - ZMYSŁY

XII Żmichowska Szkoła Radości – SMAK. W jej ramach zorganizowana zostanie akcja charytatywna na rzecz głodujących dzieci w Bongor, w Czadzie.

IX TFAŻ – Spektakl „GARDENIA” w reżyserii Olgi Miałkowskiej i Matyldy Szempruch został wybrany najlepszym spektaklem festiwalu tak przez jury jak i przez publiczność.

Dzień Kultury Żydowskiej.

Marcowe, coroczne  DNI FRANKOFONII

Koncert „Jacka Kaczmarskiego lęki egzystencjalne – 25 lat wolności”. Rok VII

Sylwia Sawicka otrzymuje Order Palm Akademickich w randze Kawalera.

Liceum i Gimnazjum świętują 95 – lecie szkoły.

W ŻMICHOWSKIEJ uczy się 269 gimnazjalistów w 9 klasach i 397 licealistów w 13 klasach. Grono Pedagogiczne liczy 65 pedagogów, w tym 23 nauczycieli dyplomowanych i 28 mianowanych. Administrację i obsługę szkoły zapewnia 16 osób.

Wydanie książki: „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej. 1919-2014. Rok Jubileuszowy”.

Wystawa w bibliotece: „95-lecie Żmichowskiej - …idziemy przez świat zostawiając swój ślad”.

XVII Dni Literatury – WOLNOŚĆ

2015

XIII Żmichowska Szkoła Radości – GŁOS.

„Głos. Inspiracje literackie”. Wystawa w bibliotece.

X Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

„Żmichowska śpiewa” – wydajemy 2 płytę.

Dzień Nauk Ścisłych

Dzień Kultury Żydowskiej.

DNI FRANKOFONII

II rok programu „Zdrowy Żmichowiak”. Wpływ sprawności fizycznej na zdrowie.

Rok VIII Koncert i wystawa: „Jacka Kaczmarskiego z Rodakami rozmowy, czyli rzecz o tolerancji”.

XVIII Dni Literatury – „Herbatka z Przyborą”.

„KABARET czyli podkasanej MUZY przypadki”. Wystawa w bibliotece.

 

2016

XIV Żmichowska Szkoła Radości – PRAWDA.

„Prawda. Inspiracje literackie”. Wystawa w bibliotece.

XI Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

Dzień Nauk Ścisłych

Dzień Kultury Żydowskiej.

DNI FRANKOFONII

Rok IX Koncert  „Jacka Kaczmarskiego piosenki śpiewane mimochodem”.

III rok programu „Zdrowy Żmichowiak”. Znaczenie zdrowego odżywiania.

XIX Dni Literatury – SZEKSPIR.

„Jak tańczyć ze związanymi nogami, czyli sztuka przekładu. SZEKSPIR”

 . Wystawa w bibliotece.

 „Żmichowska śpiewa” – wydajemy 3 płytę.

2016-2018

W ramach programu Erasmus+ realizujemy projekt: „Żmichowska – Europejska Szkoła Przyszłości”

2017

XV Żmichowska Szkoła Radości – SIEĆ.

„SIEĆ. Inspiracje literackie”. Wystawa w bibliotece.

XII Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

Dzień Nauk Ścisłych

DNI FRANKOFONII

Dzień Kultury Żydowskiej.

IV rok programu „Zdrowy Żmichowiak”. Znaczenie zdrowego stylu życia.

Rok X Koncert  „Jacka Kaczmarskiego Rzeczpospolitych opisanie”.

Wydanie ebooka: „Jacek Kaczmarski. Żmichowska, Trwała pamięć”. Zapis 10 lat realizacji projektu „Żmichowska śpiewa poezje Jacka Kaczmarskiego”. Opracowanie Urszula Szambelan.

XX Dni Literatury – BELLE EPOQUE.

BELLE EPOQUE. Nurty i style. Wystawa w bibliotece.

Wydanie książki: „Żmichowska Szkoła Radości. Czas rekolekcji w szkole”. Opracowanie redakcyjne: Maria Głowacka, współpraca ks. Piotr Rymuza. Jest to podsumowanie realizacji interdyscyplinarnego projektu edukacyjno- wychowawczego za lata 2002 – 2017

 4 płyta w ramach projektu „Żmichowska śpiewa”.

2018

Uczestniczymy w 3 letnim międzynarodowym projekcie „Maths&Languages”. Bierze w nim udział10 szkół z krajów Unii Europejskiej, z Francji, Belgii, Polski, Rumunii i Włoch. Koordynatorem projektu jest Fundacja Maths.En. Jeans, zajmująca się propagowaniem  matematyki wśród uczniów. W ramach projektu uczniowie prowadzą prace badawcze pod kierunkiem nauczycieli matematyki i pracowników wyższych uczelni.

XVI Żmichowska Szkoła Radości – GWIAZDA.

„Gwiazda. Inspiracje literackie”. Wystawa w bibliotece.

Dzień Nauk Ścisłych

XIII Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

DNI FRANKOFONII

Dzień Kultury Żydowskiej.

V rok programu „Zdrowy Żmichowiak”.

Rok XI Koncert  „Jacka Kaczmarskiego pochwała przezorności”.

XXI Dni Literatury – SAPERE AUDE.

„SAPERE AUDE. W cieniu rozpadu państwa”. Wystawa w bibliotece.

5 płyta w ramach projektu „Żmichowska śpiewa”.

2018-2019

Projekt literacki „Witkacy i reszta świata”. Podstawą projektu był cykl 4 wykładów prof. Tomasza Bocheńskiego – literaturoznawcy, krytyka literackiego i eseisty. Wykłady: I – „Witkacy”, II – „Metamorfozy u Schulza”, III – Gombrowicz”,  IV „Rozmowy istotne o …Leśmianie”. Organizacja projektu Ewa Rzeczkowska.

2019

XVIII Żmichowska Szkoła Radości – POKÓJ.

XIII Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska.

DNI FRANKOFONII

VI rok programu „Zdrowy Żmichowiak”.

6 płyta w ramach projektu „Żmichowska śpiewa”.

Ewa Drobek wyróżniona w Konkursie Nauczyciel Roku 2019

ŻMICHOWSKA  1919-2019. Świętujemy stulecie szkoły.

Prezentacja projektów edukacyjno - wychowawczych i osiągnięć współczesnej Żmichowskiej, spotkania uczniów, absolwentów i nauczycieli. Dyskusje, wystawy, wykłady, występy i kawiarenki.

W ŻMICHOWSKIEJ uczy się 711 uczennic i uczniów w 23 klasach. Grono Pedagogiczne liczy 66 pedagogów, w tym 36 nauczycieli dyplomowanych i 23 mianowanych, 4 kontraktowych i 3 stażystów. Administrację i obsługę szkoły zapewnia 14 osób.

Wystawa w bibliotece: „100 lat ENTUZJAZMU. Gimnazjum i Liceum im. N. Żmichowskiej. 1919-2019”.

Powstaje Izba Pamięci ŻMICHOWSKIEJ.

 

 

 

 Opracowała Urszula Ewa Szambelan