Logo

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej, XLVIII Olimpiadzie Historycznej.

Zapisy przyjmuje p. Wojciech Ślusarczyk (osobiście w szkole lub drogą elektroniczną przez librusa) do dnia 11.10.2021 r. 

W momencie zapisu, wraz z imieniem i nazwiskiem uprasza się o podanie adresu mail i wybranej przez ucznia epoki - jako specjalizacji.

W kwestii szczegółowych informacji odnośnie olimpiady prosimy zgłaszać się do nauczyciela historii p. Wojciecha Ślusarczyka.