Logo

Projekt pt. "Five Nobel Prizes in Curie's family" realizowany jest w ramach Mazowieckiego projektu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018 Julia Salamon klasa 1b

zobacz: prezentacja w formacie pptx (PowerPoint), prezentacja w formacie pdf