Logo
Nasi maturzyści Aleksandra Chłopecka, Aleksandra Giska i Julia Melaniuk z klasy 3d oraz Aleksandra Bogucka i Jan Jurkiewicz z klasy 3l pod kierunkiem prof. Urszuli Ratuszyńskiej zdobyli nagrodę II stopnia w Konkursie "Stwórz Ustawę Zmieniaj Prawo", organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich projekt “Ustawa w sprawie handlowych standardów jakościowych chleba tradycyjnego i chleba bezglutenowego produkowanego, paczkowanego albo dystrybuowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” spotkał się z bardzo przychylną opinią jury:
"Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poziomu, jaki zaprezentowały Drużyny biorące udział w II etapie Konkursu. Uczestniczy wyróżniali się rzeczywistą wiedzą w zakresie prawa wykorzystując znajomość i zrozumienie wielu aspektów danego problemu, dzięki czemu z łatwością radzili sobie z uzasadnieniem stworzonych przez nich projektów ustaw. Prace Drużyn odznaczały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, co świadczy o realizacji założeń Konkursu, jakimi były: wzmacnianie świadomości prawnej i wiedzy o prawie, które to stanowią klucz do zrozumienia współczesnego świata."
Gratulujemy całej Drużynie i życzymy dalszych sukcesów!